bjorn_ahstrand_full

Björn Åstrand leder sin andra statliga utredning i Skolkommissionens kölvatten.

| Foto: Emil Hedman
Skolsystemet

Förstatligad skola: Så tänker utredaren

Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand lutar mot att föreslå en trestegsraket för ett statligt övertagande av skolans finansiering.

Senast den 30 mars 2020 lämnar Björn Åstrand över sitt betänkande till regeringen med förslag på förändringar i grundskolans finansiering och skolvalssystemet. Men redan på onsdagen presenterade han vilken inriktning förslagen har, under ett seminarium i Stockholm.

– Tre begrepp har jag med mig: Ökat statligt ansvarstagande, regional nivå, och professionalisering av skolans drift. Alltså att man flyttar ut en del av skolans styrning från den lokala demokratin och ser det mer som en professionell uppgift. Vi har många kommuner idag som är för små för att kunna hålla sig med en skarp, kompetent och starkt resurssatt förvaltning, säger han.

Uppdraget från regeringen är att utreda hur man kan ökad likvärdigheten i skolan genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Med stöd i Skolkommissionens tidigare förslag och den egna utredningen ligger fokus på statlig finansiering och förändrad skolval. Men Björn Åstrand själv talar inte om det som ett förstatligande.

– Skolan i sin helhet har aldrig varit helt statlig eller helt kommunal. Så frågan är egentligen ”vad är det nya övergripande greppet?”. Vad ska beslutat lokalt respektive centralt, och vad ska beslutas politiskt respektive professionellt?

För att komma tillrätta med de ojämlika förutsättningarna mellan huvudmän och mellan skolor tänker sig Björn Åstrand en förflyttning av ekonomiskt ansvarstagande i tre steg:

  • Gå från riktade statsbidrag till ett samlat sektorsbidrag.
  • Sektorsbidraget blir betydligt mer omfattande.
  • Staten tar över finansieringen helt

– Det är steg i en process. Det kommer att kräva tid, och det kan krävas skatteväxling och andra saker. Men det är viktigt att göra något i närtid också. Så ett litet sektorsbidrag kan komma på plats snabbt, i väntan på det stora som behövs, säger han.

Hur lång tid det kan ta att komma till steg tre törs han inte sia om, utan påpekar att det ligger i makthavarnas händer.

– Här måste vi samla oss och ha ett gemensamt grepp, och systematisk hålla en riktning över tid. När den översta beslutsnivån är redo att ta ett sådant grepp vet jag inte. Men det är nödvändigt, säger Björn Åstrand.

Han planerar även att föreslå ändringar i skolvalssystemet: Alla elever aktivt ska välja grundskola, antagningssystemet ska vara automatiserat och gemensamt för alla skolor oavsett driftsform, urvalsgrunderna ska vara tydliga och det ska införas en gräns för hur ofta en elev får byta skola.

Björn Åstrand är universitetslektor vid Umeå universitet, tidigare ledamot av Skolkommissionen och utredare för Nationell samling för läraryrket där han drog upp riktlinjerna för ett professionsprogram för lärare.

Seminariet ”Beslutsunderlag för statlig skola” arrangerades av Lärarnas Riksförbund.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm