lund_nedskarning_utan_flarp

Uddevalla kommun drar ner på lärartjänsterna för att spara pengar.

| Foto: Shutterstock
Nedskärningar

Gymnasieskolan sparar bort 15 lärartjänster: ”Färre får jobba mer”

Färre lärare på gymnasiet samtidigt som elevantalet ökar. Det är en effekt av att kommunen ska spara 37 miljoner kronor.
Nu larmar Lärarnas Riksförbund om skenande arbetsbelastning.

När gymnasieskolan i Uddevalla bantas med 15 lärartjänster som ett led i kommunens så kallade effektiviseringsplan är det ingenting som kommer att påverka de lärare som jobbar kvar i verksamheten, enligt Stefan Einarsson, gymnasiechef.

– Vi ser inte någon större förändring i enskilda lärares arbetssituation utan vi har anpassat med att organisera grupper och platser på ett annorlunda sätt. Så det är inte så att den enskilda läraren har påverkats av detta, säger han till Blekinge Läns Tidning.

Den analysen delas inte av Lärarnas Riksförbund, som menar att nedskärningen ofrånkomligen betyder att kvarvarande lärare får en tyngre arbetsbelastning.

Gunnar Hermansson, LR

– Det stämmer inte. Det är rent nonsens. Vi har full koll på detta. Det är enkel matematik att de lärare som är kvar får mer att göra. Och det är ju helt i linje med den effektiviseringsplan som lades för två år sedan, säger Gunnar Hermansson, föreningsombud LR till Skolvärlden.

Skolvärlden har tidigare i år skrivit om Uddevallas besparingar på skolan, och om hur kommunens samtliga förstelärare sades upp.

Redan när kommunen ändrade systemet för tjänsteplaneringar för två år sedan började han och kollegorna se en succesiv ökning av arbetsbelastningen. Att det nu blir färre lärare på plats kommer bara göra att den ökningen eskalerar, menar facket.

– Vi hade en bra överenskommelse tidigare där man inom tjänsteplaneringen beskrev tid inte bara för undervisning, utan för allt det arbete lärare gör före och efter lektionerna. Det tog man bort för två år sedan och vi märker hur arbetsbelastningen ökar, säger Gunnar Hermansson.

Det finns en uttalad önskan från förvaltningen att lärare ska lägga mer tid på undervisning, vilket i Gunnar Hermansson i grunden inte ser något fel med.

– Undervisa är ju det vi lärare vill göra. Men vi måste ha tid till att förbereda lektionerna för att de ska hålla någon kvalitet, och ha tid till att göra rättssäkra bedömningar. Samtidigt är kraven på dokumentation fortsatt höga. Nu får våra medlemmar mer undervisning utan att arbetsgivaren pekar på vad som ska tas bort i andra ändan.

Med det tidigare systemet för tjänsteplanering synliggjordes alla lärarnas uppgifter, och om någonting tog för mycket tid så märktes det. Nu klumpas allt som inte är undervisning in under rubriken ”läraruppgifter”.

– Vår tidigare överenskommelse var en garant för oss att inte överbelastas, och för Uddevalla kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. Det vill vi ha tillbaka. Punkt slut, säger Gunnar Hermansson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm