skolmiljo_artikel
Lärarvåld

Hälften av alla lärare utsätts för våld

Nästan varannan lärare uppger att de utsatts för våld eller hot på sin arbetsplats. Även anmälningarna om hot och våld i landets klassrum ökar stort.

Enligt Lärarnas Riksförbunds egna undersökningar anser lärarkåren att våld och hot i skolan är ett växande problem. Siffrorna om det ökade våldet i skolan överraskar inte Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund:

– Vi har gjort motsvarande undersökningar bland våra medlemmar under de tolv senaste månaderna, men vi kommer inte upp i de höga siffrorna, säger han till TT.

Nästan 5 500 lärare i grundskolan och gymnasiet som är medlemmar på hemsidan lektion.se har deltagit i Lärarbarometerns undersökning om våld och hot. Där visade det sig att 45 procent av lärarna hade blivit utsatta för våld eller hot på sin arbetsplats. Enligt var fjärde lärare har våldet ökat under de senaste tre åren.

En vanlig orsak när det handlar om våld och hot mot lärare från elever och från elevers föräldrar kan vara betygsättning.

– Jag tror att det har blivit vanligare på grund av en attitydförändring. I skolans värld är det numera som att kunden har alltid rätt, säger Bo Jansson.

Även anmälningarna om hot och våld i Sveriges klassrum ökar stort. Nya siffror från Arbetsmiljöverket visar att varje skoldag sjukskriver sig en lärare, rapporterar TV4 Nyheterna.

Under 2015 sjukskrev sig totalt 357 lärare, och sedan 2010 har andelen lärare som sjukskriver sig på grund av allvarliga fysiskt våld eller hot stigit med 31 procent.

Läraren Lars Rignell från Örebro har vid flertalet gånger blivit utsatt för sparkar, slag och hot från elever. Nu har han tröttnat.

– Jag har nu bestämt mig för att byta yrke, säger han till TV4 Nyheterna.

Kommentera