tilde-jansson

Debattören och läraren Tilde Jansson oroas för höstens terminstart. Foto: Privat/Shutterstock

Debatt

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson. Hon bekymras av att det inte planeras några underlättande åtgärder inför skolstaten i höst, trots att verkligheten för skolans lärare är att arbetsmiljön många gånger redan är ansträngd och att kraven inte matchar resurserna. 

För en tid sedan bestämdes det att organisationen ska göras om och skolan jag jobbar på ska utökas med fler elever. Detta trots en påtaglig platsbrist som bland annat beror på att delar av skolan är uthyrd till en friskola. Flera av de redan få grupprummen kommer byggas bort till förmån för klassrum. Grupper i vissa ämnen kommer bli större och korridorerna trängre.

Jag läser i en artikel att Anna Ekström ser fram emot politiska diskussioner om vilka prioriteringar som ska göras inom skolan. Den frågan som jag tycker vi alla bör ställa oss är om inte skolan har behövt prioritera tillräckligt? 

Redan innan coronapandemin så var det allmänt känt att skolor runt om i landet skulle behöva genomgå nedskärningar och att gapet mellan resurser och uppgifter växte. Peter Fredriksson påtalar att vi sitter i ett sämre utgångsläge nu än under den ekonomiska krisen på 1990-talet. 

Den som håller sig ajour i den skolpolitiska debatten kan snabbt konstatera att det stämmer. Segregation, utanförskap, bristande likvärdighet och större elevgrupper är bara några av de problem som vuxit fram under en längre tid. Lägg till skolans ”effektivisering” samt hur friskolor gör vinst på gemensamma skattepengar.

Samtidigt dränerar de kommunala skolor på såväl resursstarka elever och de ofta redan små resurser som finns att tillgå. Vi har ett skolsystem som OECD:s utbildningschef liknar vid en ”handelsplats” där den osunda konkurrensen skolor emellan bidrar till en ökande skolsegregation.

Att det svenska skolsystemet inte fungerar kan helt enkelt inte längre handla om höger- eller vänsterpolitik, utan om rätt eller fel.

Nu har jag jobbat min första termin som nyexaminerad lärare. I mars skrev jag något av en skämtsam tweet om hur alla sa att läraryrket skulle vara tufft i början, men att de glömde berätta hur tufft det skulle vara under en pandemi. Att vi lärare tog oss genom vårterminen med hälsan (i någorlunda behåll) hedrar oss. Men bara tanken på hur de ekonomiska konsekvenserna kan komma att drabba skolan och lärarnas arbetsvillkor till hösten, får mig att känna ett behov av att bunkra upp med Novalucol i skrivbordslådan. Både till mig själv och till mina kollegor.

Minskar man på resurserna måste man också sänka kraven, svårare än så är det egentligen inte. Men i en färsk intervju säger Fredriksson att det inte kommer bli några lättnader inför skolstart. Det dubbelarbete som drabbade många redan i våras kan fortsätt vara en verklighet till hösten, då är upp till varje enskild skola att förhålla sig till förutsättningarna. Att detta oroar, i en tid där kraven inte matchar resurserna och där arbetsmiljön många gånger redan är ansträngd, är inte konstigt. 

Jag vet att det inte är speciellt roligt att prata om skolans styrning och dess strukturella problem. Det är varken roligt på grund av skolans rätt deprimerande framtidsutsikter och det är inte heller direkt någon ”klickvänlig” fråga. Men för en person som förvisso tror på individens möjlighet till förändring och utveckling (varför skulle jag annars ha valt att bli lärare?) så är jag övertygad om att vi tillsammans kan vända detta.

En vän som har en annan politisk tillhörighet än mig uttryckte följande: att det svenska skolsystemet inte fungerar kan helt enkelt inte längre handla om höger- eller vänsterpolitik, utan om rätt eller fel. Och alla som är någorlunda med på tåget vet att det system vi har nu är fel och att det måste förändras.

Tilde Jansson, Leg. Lärare i samhällskunskap och svenska

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm