fridolin_lofven_0
Foto: Emil Hedman
Lärarsatsning

Högre lön tidigast 2016

Den största posten i regeringens skolsatsning är satsningen på lärarlöner. 3 miljarder ska regeringen skjuta till årligen men hur det ska gå till i praktiken är upp till parterna att lösa. 
– Det här är ett väldigt tydligt incitament för parterna att ta det ansvaret, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Det var många som hade frågor om hur stor löneökning lärarna kan räkna med när regeringen presenterade sin skolsatsning. Och Gustav Fridolin förklarade tålmodigt:

– Jag kan inte säga en siffra. Det är upp till parterna att komma överens.

Klart är i alla fall att regeringen avser att avsätta 3 miljarder årligen som ska användas till att höja lärarnas löner. Men det är parterna som ska hitta en modell för hur fördelningen ska gå till i praktiken. 

– Vi ser till att parterna har mer pengar att fördela. Vi vet att kommunerna vill höja lärarnas löner och vi vet att det här vad SKL vill. Nu får man också mer resurser för att kunna göra det, säger Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Resurserna tillförs under förutsättning att parterna tar ansvar för att påtagligt prioritera höjda lärarlöner står det i förslaget.

Hur garanterar du att parterna tar det ansvaret?
– Det här är den enskilt största budgetsatsningen på skolans område. Och det är, milt sagt, ett väldigt tydligt initiativ och incitament för att parterna faktiskt ska vilja ta det ansvaret, säger Gustav Fridolin.

När, tidigast, kan man som lärare räkna med en högre lön?
– Vi planerar att försöka utbetala pengar redan under 2016, så det är målsättningen att kunna tillskjuta pengar 2016.

Även arbetsvillkoren gör att många väljer bort läraryrket. Vad tänker ni göra för att för att förbättra lärarnas arbetssituation?
– Det viktigaste är att varje elev får mer tid med sina lärare och att lärarna ska få göra det man älskar att göra, nämligen att få jobba med eleverna. Då måste vi minska pappersarbetet, det gör vi en del satsningar på här, och vi måste anställa fler i skolan. Det har blivit färre och färre vuxna i skolan, elevhälsan har skurits bort och speciallärare försvunnit och då landar alltmer arbetsuppgifter på lärarna. Så det viktiga är att det finns fler anställda i skolan och mindre pappersuppgifter så att man får mer tid över för eleverna.

Lärarnas Riksförbund välkomnar beskedet om statliga pengar till höjda lärarlöner.

– Vi är beredda att ta vårt ansvar och vi står upp för den svenska modellen. Det är därför helt rätt att lönesatsningen blir en fråga för parterna att reglera. I det arbetet är det centralt att finna en modell som fördelar pengarna på ett sätt så att de olika lärargruppernas löner blir konkurrenskraftiga i förhållande till lärarnas utbildning. Detaljerna för hur detta ska ske kommer vi att ta i samtal med regeringen, kommenterar förbundsordförande, Bo Jansson.

Folkpartiledaren Jan Björklund är däremot misstänksam mot regeringens hittills ospecificerade modell för att höja lärarlönerna.

– Jag tror inte att de har någon aning om hur det ska gå till. Det ligger några år fram i tiden så det får väl utvärderas då. Men skolan är ju kommunal och makten ligger i kommunerna, så det är en svår modell de har valt.

Kommentera