tomas_lerbackskolan_lund

Tomas Antonsson är lärare i SO och musik på Lerbäckskolan och biträdande kommunombud för LR i Lund.

Nedskärningar

Lärare inför egen Lex Maria efter sparkrav

Lärarnas svar på kommunens nya nedskärningsbudget: Vi anmäler skolan varje gång brist på resurser leder till att elever inte får hjälp.

47 miljoner kronor skärs bort från för- och grundskolan i Lunds kommuns nya budget som klubbades i januari. Nu har lärarna på Lerbäckskolan i Lund författat ett brev till kommunledningen. Brevet innehåller en sida klagomål, tre krav och ett löfte.

– Vi är inne på vår tredje rektor på tre år. Nu ska man ändra om igen. Det är vågat av politikerna att besluta om historiskt stora besparingar samtidigt som det redan är oroligt på grund av andra förändringar, säger Tomas Antonsson, lärare på Lerbäckskolan och biträdande kommunombud för LR i Lund.

Klagomålen i lärarnas brev går ut på att situationen är pressad redan innan de nya besparingarna: stora klasser, utökad undervisningstid, reducerad tillgång till speciallärare och specialpedagog, hög omsättning på studie- och yrkesvägledare, rektorer och skolsköterskor.

På det följer tre krav:

  • Ge skolan ökade anslag kommande läsår.
  • Fördela besparingarna solidariskt över personal på golvet och skolledning.
  • Säkra lärares arbetsmiljö genom fördjupat och formaliserat samarbete mellan lärare och förvaltning.

Och slutligen kommer löftet:

”Till detta kommer vi i Lerbäckskolans lokalavdelning, i solidaritet med våra elever som inte får det stöd de enligt lag är berättigade till, anmäla skolan till skolinspektionen vid varje misstanke om att elevers stöd inte ges på grund av bristande ekonomiska resurser.”

– Vi har utgått från någon sorts Lex Maria-tanke. Vi vet att vi kommer få spara pengar och om det innebär att det går ut över elever i behov av särskilt stöd så är det rimligt att vi anmäler. Som en motsvarighet till Lex Maria inom vården. Går något inte rätt till så får man anmäla det, säger Tomas Antonsson.

Han vill vara tydlig med att Lerbäckskolan inte på något sätt är den skola i Lund med störst problem, och han tycker att skolans rektor gör ett bra jobb utifrån förutsättningarna. Kritiken är istället riktad till politiken som formar de förutsättningarna.

– Krav och resurser måste ju stämma ihop. Och kraven styrs ju av skollag och allmänna råd och annat som vi inte kan påverka. Så resurserna måste anpassas till kraven, och inte tvärtom. Förvaltningen måste sätta lärarnas hälsa först, även i tider av nedskärningar, säger han.

Skoldirektören Jytte Lindborg säger till Sydsvenskan i en skriftlig kommentar att hon delar bilden av att det är ett bekymmersamt läge och att förvaltningen varit tydlig gentemot politikerna att ekonomin kommer att innebära stora utmaningar. Hon försäkrar att arbetsmiljön ska följas upp kontinuerligt men att  skolornas organisation kommer att ”behöva ses över och i vissa fall förändras”.

Kommentera