akeredsskolan_snyt
Arbetsmiljö

Lärare och elever sjuka – rivningsmärkt skola drivs vidare

Efter åratal av varningar från lärare utreds nu om Åkeredsskolans lokaler ligger bakom mystiska sjukdomsfall.
Men verksamheten fortsätter som vanligt.

Akuta astmabesvär, sårig hud och rinnande ögon. Det är några av de symptom som lärare och elever vid Åkeredsskolan i södra Göteborg rapporterar. Underhållet av byggnaden från 60-talet är eftersatt och ett beslut finns att den ska rivas för att ge plats åt en helt ny skolbyggnad. Först efter att rektorn argumenterat med fastighetsförvaltningen har en utredning av det befintliga huset dragit igång, enligt Jenny van Leeuwen som är lokalombud för Lärarnas Riksförbund.

– De har slutat bry sig. Vi är uppgivna som lärare. Vi har stått ut för att man vet att skolan ska rivas och man ska bygga nytt, men nu fick vi veta att det är uppskjutet till 2023, säger hon till Skolvärlden.

Hon menar att lärare under flera år har påpekat brister i underhållet, men att det är först när föräldrar satt press att utreda varför deras barn blir sjuka som förvaltningen börjar ta tag i problemen. Enligt föräldrarnas egen undersökning har totalt 54 elever på skolan uppvisat symptom som kan kopplas till byggnaden, rapporterar Göteborgs-Posten.

Jenny van Leeuwen
Jenny van Leeuwen

– Vi vet inte riktigt ännu hur allvarligt det är. Det har uppkommit mer och mer efter att föräldrar berättar om barn som mår dåligt. Det känns om att eftersom skolan ändå ska rivas på sikt så sköter man inte om fastigheten. Lokalförvaltningen har låtit det förfalla, säger Jenny van Leeuwen.

Till exempel visade sig den obehagliga lukten lärarna påtalade för tre år sedan bero på ett brustet avloppsrör som läckte avloppsvatten ner i husgrunden. En del av fasaden har fått bytas efter fuktskador då det har regnat in. Nu letar man efter mögel, vilket skulle kunna förklara de olika sjukdomsfallen.

Utöver symptomen, påverkas ni mentalt på något vis av att varje dag åka och jobba i ett ”sjukt hus”?

– Det påverkar jättemycket naturligtvis. Vissa blir oroliga om det är farligt att vara här. Är det därför man är trött? Är det därför mina ögon rinner? Dessutom tar det här all vår rektors tid just nu, allt annat kommer i andra hand. Så allt känns som det flyter, säger Jenny van Leeuwen.

Martha Sandoval Peterson, fastighetschef på lokalförvaltningen säger i en skriftlig kommentar:
”Att vi skulle låtit skolan förfalla är ju inte en sanning. Dock är skolan föremål för rivning och vi måste självklart utföra de åtgärder som behövs för att skolan ska kunna användas tills ny byggs. Utifrån höstens uppkomna problem har vi utfört flera åtgärder och en utredning pågår just nu för att säkerställa vilka åtgärder som ytterligare behöver utföras. Utredning kommer att vara klar under februari 2020.”

Kommentera