Annons
Läraren Henrik Nilsson Tröst menar att de sena inlämningarna skapar stress för både lärare och elever.

Lärare om sena inlämningar: ”Det är ett vansinnigt system”

Publicerad 15 augusti 2019

Fakta

Om Betygsutredningen

Sedan april 2018 har utredningen i uppdrag att utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Betygsutredningen ska även utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer. Syftet med utredningen är att främja elevers, såväl flickors som pojkars, kunskapsutveckling och att betygen bättre ska spegla elevers kunskaper.

Frågor som ingår i uppdraget är bland annat att:

  • föreslå en modell för ämnesbetyg för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, analysera hur denna modell ska förhålla sig till vuxenutbildningen,
  • analysera om, och i så fall föreslå hur, kompensatoriska inslag ska införas i betygssystemet för alla skolformer som har betyg,
  • föreslå sätt att synliggöra och dokumentera elevens kunskapsutveckling när kunskapsnivån inte motsvarar ett godkänt betyg,
  • kartlägga tillämpningen av lärarnas skyldighet att ta hänsyn till all tillgänglig information vid betygssättningen och vid behov förslå förändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Källa: Betygsutredningen

Relaterat

Att elever kan lämna in uppgifter efter deadline skapar stress hos lärare – och elever.
– Det finns ingen rättvisa när någon som lämnar in efter en månad kan få ett A, medan den som lämnar in i tid får ett B, säger läraren Henrik Nilsson Tröst.

Det började med en fråga på Twitter till Skolverket. ”Kan elever få sämre betyg för att de lämnat in en uppgift sent?” och sedan var diskussionen igång. Historier om klasser där 90 % av eleverna inte är klara i tid vid utsatt deadline, vittnesmål om att alla inte ges samma förutsättningar och argumentation om hur lärarnas planering förstörs av de sena inlämningarna.

Lärare ska i regel beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper, men måste samtidigt kunna planera sitt arbete och få tid att bedöma elevernas arbeten. ”Det kan innebära att även om du får tillgång tilI ett material är det inte sjävklart att materialet är möjligt att beakta vid betygssättning” skriver Skolverket på sin hemsida.  

Men i praktiken blir det ändå så att elever i princip kan strunta i deadline och det i sin tur skapar bristande likvärdighet och stora orättvisor. Det menar Henrik Nilsson Tröst som är lärare i historia och samhällskunskap på Nordenbergsskolan i Olofström.

– Jag tycker att det är ett så vansinnigt system. Jag undrar hur utbildningsministern gör när hon berättar om det här för sina kollegor i andra länder. ”In Sweden you don’t need to hand in when it’s time – you do it when you want”. De måste bara skaka på huvudet.

Han märker tydligt av problemen med bristande likvärdighet i sin vardag:

– Jag hade två högpresterande elever som var kompisar där den ena alltid jobbade stenhårt fram till deadline och lämnade in i tid. Den andra var lite fräckare och väntade ytterligare en månad med att lämna in. På så sätt kunde hon läsa sin kompis inlämning när den kom tillbaka och sedan finputsa sin egen. Det finns ingen rättvisa i ett sådant system när någon som lämnar in efter en månad kan få ett A, medan den som lämnar in i tid får ett B.

Det är konstigt att makten tas ifrån oss.

De sena inlämningarna leder också till en enorm stress bland eleverna, menar Henrik Nilsson Tröst.

– Jag tror att det här är en av de stora orsakerna till stressen i svensk skola. Som lärare försöker vi göra så att alltför många deadlines i olika kurser inte läggs på samma vecka. Men de sena inlämningarna gör att eleverna kan samla på sig x antal uppgifter i olika kurser samtidigt. De är inte mogna för att kunna göra de här tidsplaneringarna själva, säger Henrik Nilsson Tröst.

Och även för lärare blir det en stress, menar han:

– Som lärare är man inne i ett tänk och ett flow kring en uppgift. Man rättar ju dem samtidigt och när det då kommer uppgifter två-tre veckor senare är man ur det flowet och inne i något nytt. Det är tidskrävande när man måste hoppa tillbaka och fundera på hur man bedömt det här och dessutom blir det sämre feedback, säger Henrik Nilsson Tröst.

Hannes Theander.Hannes Theander är undervisningsråd på Skolverket. Han konstaterar att frågan kring sent inlämnade arbeten inte är enkel och också är föremål för den betygsutredning som ska redovisas senast 30 november i år.

– Det här är reglerat i läroplanerna och läroplanerna är förordningar som beslutas av regeringen. Det innebär att om den här lydelsen att ”läraren vid betygssättning ska beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper” på något sätt justeras eller ändras så blir det upp till regeringen att fatta beslut om det. Skolverkets hållning i frågan utgår från rådande regleringar som riksdag och regering har fattat beslut om, förklarar Hannes Theander.

Så vad gäller idag – kan man enligt rådande regleringar neka sena inlämningar med hänvisning till sin arbetsbörda?

– Enligt läroplanen måste läraren beakta all tillgänglig information vid betygssättningen, men läraren måste också ha rimlig tid för att göra en bedömning och betygssättning som är så rättvis som möjligt. Så om det kommer inlämningar precis innan betygen ska vara satta kan det ju vara så att läraren helt enkelt inte hinner beakta de underlagen, säger Hannes Theander.

Mer tid kan ju vara en fördel och lärare vittnar om att en sen inlämning kan användas i taktiskt syfte. Hur ska man tänka kring det som lärare ur ett likvärdighetsperspektiv?

– Det är klart att det kan vara problematiskt i det avseendet, men förhoppningsvis har läraren en bredd och variation i sitt underlag så att inte ett enskilt underlag är det som fäller avgörandet för ett visst betyg. Sedan kan ju läraren också göra en värdering att ett visst underlag vilar mindre tungt vid betygssättningen om det är så att det bedöms vara mindre tillförlitligt.

Däremot kan man inte sätta ett lägre betyg enbart utifrån att underlaget är sent, säger Hannes Theander.

– Läraren måste fundera utifrån giltighet och tillförlitlighet – vad säger det här underlaget om elevens kunskaper? Och det är utifrån ett sådant resonemang det kan vara så att det väger mindre tungt vid betygssättningen, säger Hannes Theander.

Henrik Nilsson Tröst menar dock att de nuvarande formuleringarna i läroplanen kring att det inte är ”självklart att materialet är möjligt att beakta vid betygsättning” är för vaga.

– Jag menar att det finns så många tolkningar kring det här och lärare gör också de tolkningarna väldigt olika. Vi har vissa lärare som säger ”tyvärr det är F” och som inte beaktar en uppgift som kommer in för sent. De lärarna får oftast höra att de gör fel för eleverna kan sin juridik.

Så vad skulle du önska istället?

– Att läraren avgör vilka inlämningsuppgifter och examinationsformer som används vid kursen och också får bestämma deadline. Vi har det pedagogiska planeringsansvaret eftersom det är vi som har den kompetensen. Läraren har ju fullständig rätt att bedöma betyg – de är inte möjliga att överklaga så det är konstigt att makten tas ifrån oss vad gäller den här biten. Ju snabbare det försvinner, desto bättre.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Delvis distansundervisning i Stockholm i höst

Corona

På måndag väntas Stockholms stad fatta ett beslut om distansundervisning till hösten.

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Var är höstplanen för lärarna?”

Terminsstart

Lärare som återvänder till jobbet vittnar om arbetsgivare utan plan för att skydda personal och elever från smitta och överbelastning. Lärarnas Riksförbund är kraftigt kritiska.

Annons

Facket räknar med besvärlig skolstart

Corona

Pandemin och ett lapptäcke av åtgärder runt om i landet bäddar för en orolig skolstart.

Därför ska lärare använda normkritik

Stockholm Pride

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

Annons
Annons

Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor

Bevakning

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

Annons

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons