johan_alm

Johan Alm, lärare och författare.

Tid.

Läraren: De här uppgifterna kan tas bort

En del av lärarnas arbetsuppgifter är helt onödiga och kan tas bort utan att undervisningen eller elevernas resultat försämras. Det menar läraren och författaren Johan Alm.

Han har nästan 30 års erfarenhet av att arbeta inom Malmös skolor och säger att många av de utvärderingar som skolor oreflekterat utför vid terminsslut är exempel på onödigt arbete.  

– De flesta mål är så luddiga att de överhuvudtaget inte går att utvärdera. Rektorer och lärare ska alltid fråga sig om den här utvärderingen verkligen leder till förändringar av verksamheten och att eleverna lyckas bättre. Är svaret nej, bör man strunta i dem. De av lärarnas arbetsuppgifter som inte leder till att eleverna lyckas bättre, bör helt enkelt tas bort. Andra kan effektiveras.

Som exempel?

–  Det läggs ner mycket tid på långa muntliga genomgångar som deltagarna lika gärna kan läsa digitalt. Målen för klasskonferenser och arbetslagsmöten är ofta så luddiga att man efteråt inte kan säga vad som uppnåtts – mer än att de är genomförda. Först när du formulerar iakttagbara mål för möten, med elevnyttan i centrum, kan du utvärdera skolans utveckling seriöst.

Nyligen gav Johan Alm ut boken ”Kunskapsöversikter” som presenterar skolans kunskapskrav på ett mer överskådligt sätt.

– Boken förenklar och effektiviserar lärarnas arbete, både vid planering och elevdokumentation. Nyckeln är en tydlig layout och att alla onödiga upprepningar tagits bort.

Hur då?

– Ett bra exempel är en NO-lärare som ska bedöma sina elever i fysik, kemi och biologi. I Lgr 11 upptar kunskapskraven nio sidor, i en kunskaps-översikt går allt in på en sida trots att alla formuleringar finns med. Genom att undvika onödiga upprepningar blir det tydligt vilka kunskapskrav som är gemensamma och vilka som är ämnesspecifika, vilket underlättar lärarnas arbete och spar tid. 

Kommentera