Pennsvärdet

Läraren Ulrica prisas för sitt arbete i utsatta områden

Ulrica Ambrosius 4

Ulrica Ambrosius, mellanstadielärare på Oxhagsskolan i Akalla i Stockholm är vinnare av Pennsvärdet 2021.

| Foto: Adam Casselbrant
Det här är Pennsvärdet
 • Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.
 • Sedan 2018 delar Berättarministeriet ut Pennsvärdet – en utmärkelse som syftar till att uppmärksamma och hylla lärare i områden med högt socioekonomiskt index.
 • Genom Pennsvärdet lyfts varje år en lärare som genom sin undervisning stärker sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga.
 • Mottagaren av Pennsvärdet tilldelas ett stipendium à 25 000 kronor tillsammans med silverbroschen ”Pennsvärdet” som är skapad av formgivaren Aviva Scheiman.

Ulrica Ambrosius är en av årets pristagare av Pennsvärdet.
– Det är oerhört hedrande att få pris som lärare, men jag har tyckt att det varit roligt att gå till jobbet varenda dag i 18 år. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi gör skillnad för våra elever, säger hon.

Det är dagen före tillkännagivandet av stiftelsen Berättarministeriets pristagare av Pennsvärdet, som tilldelas en låg- eller mellanstadielärare i socioekonomiskt utsatta områden som ställer extra höga krav på professionell kompetens och engagemang.

Ännu är det hemligt att Ulrica Ambrosius får priset och det är som vilken dag som helst på Oxhagsskolan i Akalla i Stockholm.

– Kanske inte riktigt vilken dag som helst för eleverna. Jag har förberett mina sjätteklassare för det muntliga nationella provet i svenska. Det har varit spänt i klassen inför provet, säger Ulrica Ambrosius.

Nervositet och självtvivel – det är sådana känslor som hon vill att eleverna ska få slippa.

Ulrica Ambrosius vardag är nämligen precis som hennes citat när hon nominerades som en av kandidaterna till Pennsvärdet:

– Viktigast är att eleverna aldrig tvivlar på att de duger eller på att de att har möjligheter att nå sina drömmar. Viljan att göra skillnad är stark. Det är mitt jobb att stärka eleverna så att det blir svårt för andra att sätta sig på dem.

– Vi har ju både nyanlända och barn som är födda här i Sverige i skolan. Så visst får man tänka till i undervisningen, eleverna ska ha den stöttning de behöver i alla ämnen. De måste förstå texter och det talade språk de möter. Det är viktigt att vi är tydliga med att vi vet att eleverna kan lyckas bara de anstränger sig, säger Ulrica Ambrosius.

Hon tystnar en liten stund och lägger till:

– Det här med olika socioekonomisk bakgrund är ju bara en utmaning att förhålla sig till. Om man inte tror att det ska gå att utvecklas i våra upptagningsområden, så ska man nog inte hålla på med det här. Då ska man nog inte jobba med barn överhuvudtaget, säger Ulrica Ambrosius.

Vinnarna av Pennsvärdet 2021

Namn: Ulrica Ambrosius.

 • Skola: Oxhagsskolan, Stockholm.
 • Ämnen: Svenska/svenska som andraspråk, SO.
 • Årskurs: 6.
 • Antal år som lärare: 18 år.
 • Antal år på Oxhagsskolan: 7 år.
 • Juryns motivering:
  ”Som pedagog är Ulrica erfaren och mycket engagerad med ett tydligt fokus på språkutveckling, samarbete och skolutveckling. Ulrica vet att goda studieresultat för eleverna bottnar i trygghet, motivation och glädje, vilket märks tydligt i hennes klassrum, som genomsyras av studiero, trivsel och positiv aktivitet.
  Ulricas arbete med språkutveckling är långsiktigt, medvetet och kreativt, och hon har höga förväntningar på sina elever, som uppvisar en stark kunskapsutveckling och goda resultat. Hennes sätt att använda litteratur på olika sätt i det språkutvecklande arbetet, både inom klassen och över klassgränserna, gör att hela skolan involveras. Bland annat har hon under tio års tid haft ett språkprojekt i nära samarbete med Nationalmuseum som binder samman bild och litteratur.
  Ulrica tar också ett stort ansvar för det kollegiala lärandet på skolan, och hon har bland annat varit ledande i skapandet av skolans språkstrategi, driver ett SVA- samarbete på skolan och är ledare för arbetslaget. Samtidigt som hon strävar efter att utvecklas som pedagog, är hon alltid mån om att sprida sin erfarenhet och sina fördjupade kunskaper till kollegorna.”

Namn: Cristina Kullberg

 • Skola: Långmosseskolan, Göteborg.
 • Ämnen: Svenska, bild, biologi, musik, NO och SO åk 1–6, sva åk 1–3.
 • Årskurs: 3.
 • Antal år som lärare: 25 år.
 • Antal år på Långmosseskolan: Har jobbat först som förskollärare och senare som grundskollärare, allt som allt i 25 år på Långmosseskolan.
 • Juryns motivering:
  Cristina är en mycket erfaren lärare med en bred pedagogisk bakgrund från förskola, grundskola och Montessoriverksamhet, som trots sin långa yrkeserfarenhet inte ser sig som fullärd, utan ständigt är öppen för att ta till sig nya kunskaper och lära nytt.
  Cristina är övertygad om det inkluderande klassrummets styrka, och ser det som en källa till lärande. Hon tror på att elevernas både gemensamma och olika erfarenheter är en grund att bygga vidare på tillsammans. Cristina erbjuder eleverna en lugn, trygg och inspirerande klassrumsmiljö, vilket är en förutsättning för lärande.
  Cristina introducerar läs- och skrivprocessen tidigt och arbetar målmedvetet och ämnesintegrerat med språkutveckling i alla ämnen. Genom sin kreativa och varierade undervisning utvecklar hon inte bara elevernas språk utan även deras kritiska tänkande i både tal och skrift, och hon har en unik förmåga att se varje elev och vad hen behöver för att utvecklas och lyckas.

Mottagarna av Pennsvärdet har utsetts av en jury bestående av: Cecilia Nordström, styrelseordförande Berättarministeriet, juryns ordförande, Björn Åstrand, disputerad historiker och lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, Lana Devisic, lärare och mottagare av Pennsvärdet 2020, Gustav Fridolin, folkhögskolelärare och fd utbildningsminister, Stina Wirsén, illustratör och författare, Lotta Edholm, statlig utredare och fd skolborgarråd i Stockholm, AnnChristin Rothstein, skolledare och lärare. 

Ulrica Ambrosius jobbade på Enbacksskolan i Tensta i elva år innan hon 2014 kom till Oxhagsskolan.

– Jag och en kollega från Tensta började här samtidigt. Det första vi tog tag i var att det inte fanns en enda klassuppsättning med böcker här då, så vi kallade till ett möte med rektor och ekonomiansvarig och efter det har skolan satsat hårt på litteratur och läsning. Vi är ett väldigt bra team och Pennsvärdet är en utmärkelse som mina kollegor också förtjänar all cred för.

Ulrica Ambrosius och hennes kollegor på Oxhagsskolan jobbar hårt med läsningen.

– Vi har goda resultat på läsförståelsedelen i de nationella proven. Men det blir så naturligt att stanna upp när vi läser och förklara ord eller fråga barnen om de kan förklara handlingen, säger hon.

”Om man inte tror att det ska gå att utvecklas i våra upptagningsområden, så ska man nog inte hålla på med det här”, säger Ulrica Ambrosius. Foto: Adam Casselbrant

Ett moment som uppskattas i klasserna är det som Ulrica Ambrosius kallar för Sitting Drama.

– Det går i korthet ut på att några av eleverna får vara karaktärerna i den bok vi läser. Sedan sitter vi andra runt omkring dem och ställer frågor om vad de gör och hur de tänker. Förutom att det är riktigt roligt och sätter fart på kreativiteten och fantasin, så ger det ett ytterligare djup till läsförståelsen, säger Ulrica Ambrosius.

Att undervisningen skapar minnen för livet är en bonus i läraryrket.

– På grund av pandemin har det ju varit en lite annorlunda tid. Vi har inte kunnat få lika många besök av tidigare elever som vi brukar ha. Men för en tid sedan kom en kille och en tjej som går i nian nu hit och hälsade på. Jag frågade om de kom ihåg något från undervisningen och de rabblade upp varenda bok de läst på mellanstadiet och berättade vad de handlar om. Då blir man ju bara så glad.

– Det är så roligt när det går bra för gamla elever och de kommer ihåg böckerna flera år efteråt, säger hon.

Den 30 november får Ulrica Ambrosius och Cristina Kullberg, lärare på Långmosseskolan i Göteborg, ta emot Pennsvärdet vid en ceremoni på Berättarministeriet.

Kommentera