Annons
På Johannesskolan i Malmö ger lärarna Linda Sikström och Daniel Prsa läraren Flemming Lindenberg handledning i hur han blir en bättre ledare i klassrummet. Foto: Erik Malmborg

Här coachas lärarna för att bli bättre ledare

Publicerad 25 november 2015

Måndag eftermiddag och Flemming Lindenberg har som vanligt biologi med klass 8A på Johannesskolan i Malmö. Men allt är inte som vanligt.
Två extra par ögon och öron noterar allt han säger och allt han gör.

Fakta

Punkter i protokollet om bedömning

Har läraren skapat rutiner för hur eleverna tas emot när de kommer in i klassrummet?

Har läraren förberett lektionen?

Är lektionens innehåll kopplat till kunskapsmålen?

Ställer läraren utvecklande, öppna frågor?

Görs en anknytning till nästa lektion?

Använder läraren olika arbetsmetoder, till exempel grupparbete och enskilt arbete?

Skapar läraren trygghet i klassrumsmiljön?

Visar läraren respekt gentemot eleverna och deras arbetsinsats?

Uppmärksammas elever som är passiva eller oengagerade?

Upprätthålls studieron i klassrummet?

 

TIPS!

skolinspektionen.se finns ett schema som kan laddas ned och användas under en lektionsobservation.

Relaterat

Ämnet för dagen är psykisk hälsa och läraren Flemming Lindenberg har förberett en övning där eleverna ska lära sig berätta, lyssna och reflektera över varandras historier. Lektionen går bra. De åtta pojkarna i klassrummet lyssnar uppmärksamt och tar uppgiften på allvar. Flemming Lindenberg är engagerad och dialogen med eleverna är konstruktiv.

Trekvart senare sitter han själv i en av skolbänkarna. Mitt emot sitter lärarna Linda Sikström och Daniel Prsa.

– Förra året när vi var här stod du upptryckt mot tavlan, nu rör du dig ut i rummet och tar plats på ett helt annat sätt. Det innebär att du äger ledarskapet. Det är en helt fantastisk utveckling! berömmer Daniel Prsa.

– Du ser varje elev och får alla att engagera sig. Ett stort plus! lägger Linda Sikström till.

Men Flemming får också kritik. Han borde ha kollat att alla eleverna hade det nödvändiga materialet med sig innan lektionen började, han borde ha specificerat lektionsmålet tydligare och uppgiften blev aningen otydlig till en början.

– Och varför är klassrummet så kalt? frågar sig Linda Sikström. Det här är inte en lärmiljö som stimulerar till nyfikenhet och konstruktivitet. Tvärtom!

Det är så här det brukar gå till när Linda Sikström och Daniel Prsa gör en så kallad auskultation. Feedbacken är konstruktiv och kan innehålla både beröm och kritik. Det kan handla om allt från lektionstider eller rutiner för hur eleverna tas in i klassrummet till lektionens mål eller kopplingen till kunskapsmålen.

Projektet ”Lärare som ledare” smygstartade i våras som ett pilotprojekt, då med 15 lärare, och har nu utökats till att omfatta 38 lärare i Malmö stad. Daniel Prsa och Linda Sikström arbetar båda heltid med att observera, coacha och handleda lärare och det var också de båda som kläckte idén till projektet.

– Under de senaste åren har det varit väldigt mycket fokus på lärarnas ämneskunskap. Det är det som har diskuterats och lyfts fram från politikerhåll och det har satsats stort på exempelvis Lärarlyftet och Matematiklyftet. Det didaktiska har hamnat lite i skymundan. Det känns som att det är upp till varje enskild lärare att utveckla sitt ledarskap i klassrummet och det är en stor brist, menar Linda Sikström.

För drygt ett år sedan började de före detta kollegorna Daniel Prsa och Linda Sikström diskutera de här frågorna och lyfte idén om ett ledarskapsprojekt till kommunens grundskoleförvaltning. De diskuterade med andra lärare och rektorer och tillsammans med förvaltningen och Pedagogisk inspiration utarbetades en modell.

Projektet har väckt stort intresse. En hel del lärare har själva hört av sig för att delta, men anmälningarna görs av respektive lärares rektor. Reaktionerna från de deltagande lärarna har varit till största delen positiva, men det finns också exempel på motsatsen.

Det kan vara känsligt att bli bedömd och kritiserad.

– Första gången vi ses försöker vi alltid avdramatisera situationen. Det är otroligt viktigt att vi får lärarna att förstå att vi inte bedömer dem som personer utan att vi bedömer de verktyg de använder sig av i undervisningen, säger Daniel Prsa.

– Dessutom är det ju så att alla kan bli bättre och fortsätta utvecklas. Jag har själv varit lärare i 15 år och känner att jag har massor kvar att lära. Ingen är fullärd.

Grunden för auskultationerna är Skolinspektionens observationsschema som dock har anpassats för att fungera i det här sammanhanget. Förutom tre observationstillfällen följda av skriftlig eller muntlig uppföljning ingår även ett par nätverksträffar för varje lärare då man arbetar praktiskt med frågor och övningar kring ledarskap.

– Grunden för alltsammans är att bygga sunda relationer, mellan lärare och elev och mellan elev och elev. Vi arbetar med strategier och metoder för att åstadkomma detta och meningen är att det ska vara så konkret som möjligt. Lärarna ska få tips och idéer med sig som de kan testa redan nästa dag, säger Linda Sikström.

Det grundläggande målet med projektet är dels att öka måluppfyllelsen, dels att slå ett slag för likvärdigheten.

Daniel Prsa och Linda Sikström har båda bakgrund som lärare på skolor där de socioekonomiska förutsättningarna är sämre och de grundar hela sitt engagemang i att alla elever oavsett bakgrund har rätt till bra utbildning.

– Det är eleverna som är vårt fokus i slutändan, lärarna är egentligen en parentes. Det är elevernas rätt till en likvärdig och bra undervisning som är det viktiga, säger Linda Sikström.

Flemming Lindenberg har varit lärare i två år. När hans rektor föreslog att han skulle delta i projektet tyckte han genast att det var en bra idé.

– Jag hade rätt stora problem för bara ett år sedan. Jag var osäker i min roll och visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag är otroligt tacksam över att ha fått den här hjälpen, det har underlättat otroligt. Linda och Daniel är väldigt bra på att förmedla sin kritik på ett konstruktivt sätt. Och så har de humor och det hjälper!

Han har nu en auskultation kvar. Han hoppas dock att det inte är sista gången hans ledarskap i klassrummet blir bedömt av någon utomstående.

– Det idealiska vore förstås om man som kollegor kunde hjälpa varandra då och då genom att sitta med under en lektion. Det behöver inte vara så dramatiskt eller allvarligt. Jag tror att många lärare skulle må bra av det, även de som har 20 års erfarenhet. Det är så lätt att fastna i gamla hjulspår, säger Flemming Lindenberg.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons