malmoe

Anna Bogunic känner sig självklar i klassrummet efter coachning.Med hjälp av bland annat lärarcoachning har Malmö lyft sina utsatta skolor, som dömdes ut under en inspektion 2011. ​​​​​​​– Jag växte som lärare och fick självförtroende i min undervisning,

Fortbildning

Ledarskapsutbildning lyfter Malmös lärare

Med hjälp av bland annat lärarcoachning har Malmö lyft sina utsatta skolor, som dömdes ut under en inspektion 2011.
– Jag växte som lärare och fick självförtroende i min undervisning, säger Ana Bogunic, lärare i svenska och engelska.

Daniels tre tips för bättre ledarskap:

1. Bygg relationer med eleverna. Det kanske inte är helt självklart hur man gör det men om eleverna vet att de är där för dem och bryr dig om dem så bygger du också relationer. Det är väldigt viktigt att du lyssnar på vad eleverna pratar om, vad de vill lära sig och vad som försiggår i deras vardag. Det kvittar vilken typ av skola du jobbar på om du jobbar i ett problematiskt område eller ett välbärgat område så är relationen viktig.

2. Sätt rutiner för varje del av lektionen. Tänk igenom varje liten del. Tydliga rutiner och strukturer och inga överraskningar – då blir ledarskapet tydligare.

3. Det kollegiala samarbetet är viktigt. Det är viktigt att man har öppna klassrum där man får lov att gå in och titta på hur kollegorna gör, då får du tips som man kan göra till sina egna. Om det känns nervöst brukar jag säga i arbetslaget att vi bara ska titta på en enda liten detalj, till exempel hur man presenterar uppgiften för eleverna. Inget annat. Då kan rädslan minska – och i morgon är det jag som besöker kollegans klassrum. Om något blir kaos så är det inte det vi ska diskutera. Självkänslan kan bli bättre om man vet att det bara är en enda detalj kollegorna tittar på.

Av totalt 26 grundskolor fick 13 stycken grönt ljus i Skolinspektionens regelbundna tillsyn.

Majoriteten av dessa ligger i utsatta områden. Skolor som fick hård kritik under motsvarande inspektion 2011 och utbildning som dömdes ut som ”ett stort misslyckande” av dåvarande generaldirektören för Skolinspektionen, Ann-Marie Begler.

– Malmö har gjort en kraftfull förbättring i förhållande till förra inspektionen. Den stora förändringen de gjorde var att ta ett starkare grepp kring styrningen. Den har en helt annan kraft nu, säger Björn Persson, avdelningschef för Skolinspektionen i Lund.

Tidigare skötte varje stadsdel sin skolförvaltning.

Omorganisationen är en del av förbättringsarbetet som tilltog.
Men en annan orsak är ledarskapsutbildningen som kommunen finansierar.

– Det som jag tycker var jättebra är att det var mycket positiv feedback, och att det var mycket humor och en positiv anda. Jag är förstelärare i dag och det kan jag tacka utbildningen för. Jag fick självförtroende och känner att jag hör hemma i ett klassrum, säger Ana Bogunic, som undervisar i svenska och engelska på Gullviksskolans mellanstadium.

Bland annat fick hon lära sig att eleverna behöver få veta hur mycket tid de har för att utföra en uppgift.
– Det finns massor av sätt, att skriva upp på tavlan, eller att sätta en timer. Tipsen man får går att använda nästa lektion, det handlar inte om att man ska ändra sin personlighet, säger hon.

Daniel Prsa.
Daniel Prsa.

Coachningen fick hon genom Malmö stads kurs ”Lärare som ledare”, och intresserade lärare blir anmälda till coachningen av sina skolledare. Fortbildningen tar två terminer och arbetet är systematiskt upplagt och innehåller bland annat klassrumsbesök av coacherna Daniel Prsa och Linda Sikström.

De har arbetar nu med coacha lärare på heltid inom grundskoleförvaltningen.

Ännu syns dock ingen höjning av elevernas resultat, men till samma tidning säger Malmös grundskoledirektör Anders Malmquist att det bland annat beror på en hög andel nyanlända elever under 2015.

Tillsammans med coachen sätter varje lärare upp en till tre utvecklingspunkter. Det kan handla från allt från rutin för insläpp till hur man presenterar målet för lektionen, övergång mellan aktiviteter, hur man ger konstruktiv feedback till eleverna, eller hur man kopplar undervisningen till elevernas vardag.

– Jag tror att om man hittar svaren själv så är det också lättare att förändra sitt ledarskap. Genom coachningen ställer vi frågor och pedagogen får tänka och komma fram till svaren själv. Vi arbetar med det som pedagogen själv anser att hen behöver utveckla, säger Daniel Prsa.

Kommentera