dator

En LR-undersökning kring den digitala arbetsmiljön för lärare i Växjö visar på enorma arbetsmiljöproblem.

| Foto: Shutterstock
Arbetsmiljö

Lärarna sågar skolans digitala arbetsmiljö: ”Sliter oerhört”

Ålderdomliga gränssnitt, program som inte funkar och IT-system vars utformning tvingar lärare in i arbetssätt de inte vill ha. Det framgår av en LR-undersökning kring den digitala arbetsmiljön för lärare i Växjö.
– När lärare inte kan rapportera frånvaro utan hjälp av en 36-sidig manual, då måste det vara något fel på systemet, säger Isak Ekroth, IT-huvudskyddsombud.

I flera år har skolans IT-system i Växjö kommun tyngts av användarproblem. Lärarnas Riksförbund har därför de senaste två, tre åren arbetat för att lyfta frågan, något som mötts av viss skepsis från arbetsgivarhåll.

– Huvudmannen har inte tyckt att IT-strul är en arbetsmiljöfråga utan bara handlar om teknik, men vi känner att det är större än så. Finns det problem i skolan är IT ofta inblandad, säger Ellinor Silvudden, ordförande för LR i Växjö.

Även ett IT-huvudskyddsombud har tillsatts och när Isak Ekroth valdes till posten förstod han snabbt att missnöjet bland lärarna var stort. Samtidigt upplever han att det finns en djup okunskap kring vilka krav som kan ställas på den digitala arbetsmiljön.

– Vi tyckte därför att det kunde vara på sin plats att sätta fingret på den här aspekten och utvärdera IT-miljön, säger Isak Ekroth.

Ellinor Silvudden, ordförande för LR i Växjö.

En enkät sattes ihop och skickades, i ett samarbete med Lärarförbundet, ut till de båda förbundens medlemmar i juni. Från början var planen att bjuda in kommunförvaltningen för att tillsammans titta på det som brister, men där var det enligt Isak Ekroth kalla handen. I stället hänvisade de till att de användarstödjare som finns ute på varje skola för att hjälpa kollegorna, borde rapportera in fel och brister till IT-leverantören.

– Man har en lite mossig syn och förminskar betydelsen av den digitala arbetsmiljön. Så länge det finns en dator på plats är allt bra. Men när lärare inte kan rapportera frånvaro utan hjälp av en 36-sidig manual, då måste det vara något fel på systemet, säger Isak Ekroth.

Och kritiken i den preliminära enkätsammanställningen är också många gånger hård. I synnerhet mot IST Lärande, ett program utformat för att göra bedömningar av eleverna och kommunicera dessa, och som sågades fullständigt av de svarande.

– Trots att IST Lärande använts av skolorna i Växjö i fyra år har programmet inte kunnat användas fullt ut någon gång. Det är inte ens fullständigt, sett till Skolverkets rekommendationer, säger Isak Ekroth.

Enkäten visar också tydligt att många lärare tycker att deras arbete styrs av hur IT-systemet är utformat, i stället för tvärtom. Något som enligt Ellinor Silvudden resulterar i ett merarbete där läraren ständigt måste hitta egna lösningar.

– I stället för att tekniken blir ett stöd blir man styrd av den och man måste lägga mycket tid på att komma runt den. Det sliter oerhört på lärarna, säger hon.

Isak Ekroth, IT-huvudskyddsombud i Växjö.

Något som också framkommer är att lärarna i stor utsträckning upplever att de inte har kontroll över och kan styra inflödet av information från de många olika program och verktyg som de använder. Medan en annan fråga om förväntningar på lärarna gällande tillgänglighet under fritiden visar på att en övervägande andel är ofta är uppkopplade efter arbetstid. Och att de dessutom har svårt att avgöra när deras arbetsinsatser i de IT-verktyg som används faktiskt är avslutade.

– Det finns en gränslöshet som tenderar att spilla över på dygnets alla timmar och vi vill givetvis titta närmare på detta ur ett belastningsperspektiv, säger Isak Ekroth.

Ytterligare analys av enkätens fritextsvar återstår ännu att göra, men förhoppningen är att ett möte med kommunförvaltningen nu ändå ska komma till stånd. För efter att enkätundersökningen uppmärksammats i en artikel av Smålandsposten har flera av kommunens politiker nu ställt krav på bättring och bjudit in till samtal. Ett positivt tecken enligt LR-ombuden i Växjö som framöver hoppas på både vassare upphandlingar, att referensgrupper plockas in i ett tidigt skede och att det ställs högre krav på användarvänlighet och gränssnitt.

– Just nu har vi väldigt mycket strul som måste lösas direkt, men långsiktigt hoppas vi få mer inflytande att påverka så att systemen blir mer verksamhetsanpassade, säger Ellinor Silvudden.

Men Isak Ekroth är beredd på att gå steget längre.

– Mot bakgrund av alla ad hoc-lösningar kanske man också ska fundera över om huvudmannen ens är byxad att hantera detta, eller om Skolverket bör tar en tydligare roll i arbetet framåt, säger han.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm