bosse_o_annika

Bo Jansson (LR) och Annika Eclund (skolpolitisk talesperson för KD) i Almedalen

| Foto: Daniel Hirsch
Skolpolitik

Lärarnas röst påverkar

Skolfrågan toppar den politiska agendan inför höstens val. Alla slåss om makten över den och alla vill vara med i debatten och påverka politikerna. En aktör som har haft stort inflytande på dagens skolpolitik är Lärarnas Riksförbund.
​– Det är viktigt i dag, för alla politiska partier, att ha lärarfacken med sig eftersom de är starka pådrivare, säger Maria Jarl, statsvetare vid Göteborgs universitet.

LR:s framgångar genom åren

Speciallärarexamen: 1988 påtalar LR behovet av speciallärare. 2006 återinför regeringen speciallärarutbildningen.

Lärarlegitimation: Vid LR:s kongress 1992 klubbades att man skulle arbeta för en lärarlegitimation. Under många år drev LR frågan själva. 2012 blev lärarlegitimationen verklighet.

Karriärlärarreformen: Lektorerna försvann ur skolan efter kommunaliseringen. LR har drivit frågan sedan dess. 2012 fattade regeringen beslut om karriärlärarreformen. 

Kunskapsfokus i grundskolan: 2002 krävde LR tydligare kunskapskrav, med kontrollstationer, för att kunna följa upp elevernas utveckling. Liksom kursplaner med tydligare och färre mål, ett nytt betygssystem och tidigare betyg. 2011 införde regeringen en ny kursplan för grundskolan, nytt betygssystem och betyg från årskurs 6. 2014 beslutade regeringen om att införa stadieindelade timplaner.

Lärarutbildningen: 2004 kräver LR en ny lärarutbildning med tydliga inriktningar. 2011 införs nya lärarutbildningen – med tydliga inriktningar.

Statlig huvudman: Som enda fack strejkade LR mot kommunaliseringen. På kongressen 2008 beslutade LR att arbeta för ett ökat statligt inflytande. Inför valet 2014 är frågan om ökat statligt ansvar högt på den politiska agendan. 

Lön: LR har drivit lönefrågan i många år. 2013 skedde ett trendbrott och lärarna fick en generell löneuppvärdering. Men målet är långt ifrån nått.

65 procent av väljarna anser att skolfrågan är avgörande eller spelar stor roll för vilket parti de kommer att rösta på i höstens val. Det visar en undersökning som Exqurio gjort på uppdrag av Lärarnas Riksförbund.

– Skolfrågan har varit en bubblare länge. Sedan förra valet har vi fått en ny läroplan, ny skollag, lärarlegitimation – det har hänt saker och skolan har blivit omdiskuterad. Pisa-mätningen och den känsliga frågan om vinster i välfärden och hur det går ihop med demokratiuppfostran, har lyft fram skolan ytterligare. Och i dag står den än mer i fokus än tidigare, säger Johanna Ringarp, fil.dr. i historia vid Uppsala universitet.

Självklart har alla aktörer som är med och påverkar skolpolitiken också ett finger med i spelet. Det handlar om de politiska partierna, elev-
organisationer, föräldraorganisationer, Svenskt Näringsliv och inte minst de två lärarfacken.

– Våra granskningar visar att lärarfacken är en stark aktör som driver opinion kring många skolfrågor, säger Maria Jarl. Och det är viktigt i dag, för alla politiska partier, att ha lärarfacken med sig.

Bo Jansson tog över som ordförande för Lärarnas Riksförbund för ett och ett halvt år sedan. Men han har suttit i förbundsstyrelsen och drivit lärarnas frågor betydligt längre än så.

Han känner igen sig i att politikerna lyssnar och menar att de dessutom gör det mer och mer.

– Vi har medverkat till att sätta skolan på den politiska agendan. Metta Fjelkner satte Lärarnas Riksförbund på kartan och jag har fortsatt det arbetet. Vi har varit väldigt konsekventa i att påpeka de brister vi har sett och vi har varnat också, i möten med politiker, i artiklar, det handlar om ett enträget arbete. Och jag tror att till slut når man en punkt där utvecklingen syns, säger Bo Jansson.

Han berättar om ett exempel:

– I januari 2013 satt jag på en presskonferens med Miljöpartiet. Då föreslog jag att man skulle
ta bort de skriftliga omdömena i de årskurser där eleverna får betyg. TV4 gick igång och det blev snabbt en politisk fråga. Och under hösten beslutade regeringen att ta bort kravet på IUP i årskurs 6–9.

De områden som Lärarnas Riksförbund nått störst framgång inom rör lärarrollen och lärarsituationen. Det handlar om legitimationsfrågan, karriärtjänster, lärarutbildningen och skolans kunskapsuppdrag.

– Jag tror att i just de här frågorna så lyssnar politikerna särskilt noga till lärarfackens åsikter, säger Maria Jarl.

Sedan 1990-talet har ämneskunskaperna och ämneslärarnas frågor, som är de som Lärarnas Riksförbund driver hårdast, blivit mer framträdande i den politiska debatten.

– Skolans kunskapsuppdrag är en av mina hjärtefrågor. Vi har länge kämpat för det och har äntligen fått fokus på det. Nu kan vi prata om bildning igen, säger Bo Jansson.

Men att politikerna lyssnar innebär inte alltid att det blir precis som fackförbunden tänkt sig.

– Ta till exempel lärarlegitimationsfrågan som Lärarnas Riksförbund drev länge. När beslutet om att införa leg väl kom blev det ändå inte riktigt som förbundet tänkt sig, och så är det tyvärr ganska ofta, säger Johanna Ringarp.

Maria Jarl tror inte att politikerna skulle våga agera som de gjorde vid kommunaliseringen. Då fattade de beslut helt emot lärarnas vilja.

– Skolfrågan är så mycket viktigare i dag. Alla undersökningar visar medborgarnas intresse för den och att det ofta är den fråga som avgör vilket parti man röstar på. Den är en hetare fråga och då är det svårare att driva igenom politiska beslut emot lärarförbunden, med så många medlemmar, säger Maria Jarl.

För Bo Jansson fortsätter det enträgna arbetet för att förbättra villkoren för lärarna.

– Lärarna måste få tid till sitt jobb. Vi vill så gärna kunna göra ett bra jobb, men då måste vi också ha arbetsvillkor som tillåter det. När det gäller lönen så blev det ett trendbrott 2013, men uppvärderingen måste gå mycket snabbare och fortsätta länge till innan vi är nöjda.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm