Annons
Åsa Fahlén (LR), Eva Nordmark (S), Nyamko Sabuni (L) och utredaren Gudmund Toijer.

Las-kritiken: ”Riskerar dra undan mattan för den svenska modellen”

Publicerad 1 juni 2020

Fakta

Förslagen i korthet

Turordningsreglerna

  • Undantag från turordningsreglerna utökas till fem.
  • Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort.

Kompetensutveckling

  • Arbetsgivare ska erbjuda kompetensutveckling för alla med minst sex månaders anställningstid, både vid tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.
  • Arbetsgivare som inte uppfyller ansvaret ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.

Uppsägning

  • Ogiltigförklaring av en uppsägning omöjliggörs hos arbetsgivare med upp till 15 anställda (undantaget uppsägningar som berör diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen).
  • Arbetstagare hos arbetsgivare men fler än 15 anställda kan fortsatt ogiltigförklara en uppsägning, men det krävs prövning i domstol för att behålla lön och andra förmåner under tvistetiden.

Balans mellan anställningsformer

  • Anställda med allmän visstidsanställning ges företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader.
  • Anställda med allmän visstidsanställning ges företrädesrätt till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader.

Relaterat

Förslagen i las-utredningen innebär en historisk maktförskjutning på arbetsmarknaden, till arbetstagarnas nackdel. Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

På måndagen presenterades regeringens utredning ”En moderniserad arbetsrätt”, även kallad las-utredningen eftersom det ingår i uppdraget att föreslå förändringar i lagen om anställningsskydd (las).

Utredningen innehåller fyra huvudsakliga förslag: Fler undantag i turordningsreglerna, generösare regler för arbetsgivare vid uppsägning, lagstiftad skyldighet att bedriva kompetensutveckling och företrädesrätt till tillsvidareanställning efter nio månaders visstidsanställning.

Utredaren Gudmund Toijer bedömer att de fyra förslagen sammantaget bibehåller balansen mellan arbetsmarknadens parter. Den synen delas inte av Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas Riksförbund.

– Man förskjuter ju makten nästan helt och hållet till arbetsgivaren att kunna göra sig av med vem de vill. Dagens system för uppsägning skapar en trygghet. Om man nu tar bort det och öppnar upp för godtycke skapar man istället en osäkerhet på arbetsmarknaden, säger hon.

Samma risk ser hon i utredningens förslag att låta alla företag oavsett storlek undanta fem personer per driftsenhet från turordningsreglerna.

­– Det är klart att det slår jättehårt mot den typ av verksamhet som våra medlemmar befinner sig i. Det finns väldigt låg acceptans för att en person med lång anställningstid som bara jobbat en kort tid på just den här skolan tvingas sluta, medan relativt nyanställda på skolan bredvid jobbar kvar, trots att man har samma arbetsgivare. Det är klart att det inte kommer att upplevas som ok, och det kommer att slå mot arbetsgivaren, säger Åsa Fahlén.

I ett längre perspektiv ser hon att förslagen kan bidra till att skada hela fackföreningsrörelsen och med det hela den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Om man undergräver fackens möjligheter att stå upp för arbetstagarna så minskar ju incitamentet för att vara med i facket över huvud taget. Och om betydligt färre ansluter sig till facken så finns det inte längre någon bas för vår arbetsmarknadsmodell. Man riskerar att dra undan mattan för den svenska modellen, säger hon.

Kritiken har haglat från fackföreningsrörelsen sedan utredningens innehåll läckte för en vecka redan. Nu får de medhåll i sin kritik – av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s).

I flera intervjuer på måndagen uppger hon att hon inte är nöjd med utredningens förslag.

– Det jag ser är att utredningen inte når upp till kravet att balansen mellan parterna ska upprätthållas. Utredningen går väldigt långt i arbetsgivarnas möjlighet till flexibilitet, medan den inte går lika långt när det gäller förslag som ger löntagarna rätt till ökad kompetensutveckling och trygghet, säger hon till SVT.

Att regeringen inte är förtjust i förslagen är ingen hemlighet. Utredningen är en eftergift i januariavtalet och var ett krav från centerpartiet för att släppa fram Stefan Löfvens regering. Idag välkomnar såväl Centerpartiet som Liberalerna utredningens förslag.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni är tydlig: om arbetsmarknadens parter inte kommer överens om nya regler så ska utredningens förslag genomdrivas. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark hoppas på att kunna förhandla om förslagen om det skulle krävas.

Att frågan omgärdas av så mycket partipolitik är ingenting som LR:s Åsa Fahlén lägger någon större vikt vid, hon ser mer till hur förslagen påverkat medlemmarna. Och hon menar att frågan borde engagera alla arbetstagare i landet, oavsett politisk färg.

– Det finns en bild av att det här är en fråga för arbetarrörelsen, men det här är en jätteviktig fråga även för akademiker. Varenda arbetstagare – oavsett vad man röstar på – tror jag faktiskt är intresserad av en viss anställningstrygghet, säger hon.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons