las-utredningen

Åsa Fahlén (LR), Eva Nordmark (S), Nyamko Sabuni (L) och utredaren Gudmund Toijer.

Las-utredningen

Las-kritiken: ”Riskerar dra undan mattan för den svenska modellen”

Förslagen i las-utredningen innebär en historisk maktförskjutning på arbetsmarknaden, till arbetstagarnas nackdel. Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Förslagen i korthet

Turordningsreglerna

  • Undantag från turordningsreglerna utökas till fem.
  • Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort.

Kompetensutveckling

  • Arbetsgivare ska erbjuda kompetensutveckling för alla med minst sex månaders anställningstid, både vid tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.
  • Arbetsgivare som inte uppfyller ansvaret ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.

Uppsägning

  • Ogiltigförklaring av en uppsägning omöjliggörs hos arbetsgivare med upp till 15 anställda (undantaget uppsägningar som berör diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen).
  • Arbetstagare hos arbetsgivare men fler än 15 anställda kan fortsatt ogiltigförklara en uppsägning, men det krävs prövning i domstol för att behålla lön och andra förmåner under tvistetiden.

Balans mellan anställningsformer

  • Anställda med allmän visstidsanställning ges företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader.
  • Anställda med allmän visstidsanställning ges företrädesrätt till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader.

På måndagen presenterades regeringens utredning ”En moderniserad arbetsrätt”, även kallad las-utredningen eftersom det ingår i uppdraget att föreslå förändringar i lagen om anställningsskydd (las).

Utredningen innehåller fyra huvudsakliga förslag: Fler undantag i turordningsreglerna, generösare regler för arbetsgivare vid uppsägning, lagstiftad skyldighet att bedriva kompetensutveckling och företrädesrätt till tillsvidareanställning efter nio månaders visstidsanställning.

Utredaren Gudmund Toijer bedömer att de fyra förslagen sammantaget bibehåller balansen mellan arbetsmarknadens parter. Den synen delas inte av Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas Riksförbund.

– Man förskjuter ju makten nästan helt och hållet till arbetsgivaren att kunna göra sig av med vem de vill. Dagens system för uppsägning skapar en trygghet. Om man nu tar bort det och öppnar upp för godtycke skapar man istället en osäkerhet på arbetsmarknaden, säger hon.

Samma risk ser hon i utredningens förslag att låta alla företag oavsett storlek undanta fem personer per driftsenhet från turordningsreglerna.

­– Det är klart att det slår jättehårt mot den typ av verksamhet som våra medlemmar befinner sig i. Det finns väldigt låg acceptans för att en person med lång anställningstid som bara jobbat en kort tid på just den här skolan tvingas sluta, medan relativt nyanställda på skolan bredvid jobbar kvar, trots att man har samma arbetsgivare. Det är klart att det inte kommer att upplevas som ok, och det kommer att slå mot arbetsgivaren, säger Åsa Fahlén.

I ett längre perspektiv ser hon att förslagen kan bidra till att skada hela fackföreningsrörelsen och med det hela den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Om man undergräver fackens möjligheter att stå upp för arbetstagarna så minskar ju incitamentet för att vara med i facket över huvud taget. Och om betydligt färre ansluter sig till facken så finns det inte längre någon bas för vår arbetsmarknadsmodell. Man riskerar att dra undan mattan för den svenska modellen, säger hon.

Kritiken har haglat från fackföreningsrörelsen sedan utredningens innehåll läckte för en vecka redan. Nu får de medhåll i sin kritik – av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s).

I flera intervjuer på måndagen uppger hon att hon inte är nöjd med utredningens förslag.

– Det jag ser är att utredningen inte når upp till kravet att balansen mellan parterna ska upprätthållas. Utredningen går väldigt långt i arbetsgivarnas möjlighet till flexibilitet, medan den inte går lika långt när det gäller förslag som ger löntagarna rätt till ökad kompetensutveckling och trygghet, säger hon till SVT.

Att regeringen inte är förtjust i förslagen är ingen hemlighet. Utredningen är en eftergift i januariavtalet och var ett krav från centerpartiet för att släppa fram Stefan Löfvens regering. Idag välkomnar såväl Centerpartiet som Liberalerna utredningens förslag.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni är tydlig: om arbetsmarknadens parter inte kommer överens om nya regler så ska utredningens förslag genomdrivas. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark hoppas på att kunna förhandla om förslagen om det skulle krävas.

Att frågan omgärdas av så mycket partipolitik är ingenting som LR:s Åsa Fahlén lägger någon större vikt vid, hon ser mer till hur förslagen påverkat medlemmarna. Och hon menar att frågan borde engagera alla arbetstagare i landet, oavsett politisk färg.

– Det finns en bild av att det här är en fråga för arbetarrörelsen, men det här är en jätteviktig fråga även för akademiker. Varenda arbetstagare – oavsett vad man röstar på – tror jag faktiskt är intresserad av en viss anställningstrygghet, säger hon.

Kommentera