asa_fahlen_avtal_0

LR:s ordförande Åsa Fahlén ser ingenting positivt med arbetsgivarnas förslag.

| Foto: Jennifer Glans
Las

LR: Därför säger vi nej till las-förslaget

Det är inte ett enigt PTK som antar las-förslaget. Båda lärarfacken gör som LO och säger nej.
– Vi kan inte gå med på att underlätta uppsägning på lösa grunder, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén.

Efter en sista förhandlingsdag står det klart att arbetarfacken genom LO avfärdar arbetsgivarnas förslag, medan tjänstemannafacken genom PTK säger ja. Men inom PTK finns fyra förbund som säger nej, däribland Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Båda lärarfacken hänvisar till försämringar i anställningstryggheten som en av de avgörande punkterna. Bland annat ska ”samarbetssvårigheter” bli ett mer giltigt skäl för arbetsgivaren att säga upp personal. Åsa Fahlén menar att det snarare är så att man borde stärka anställningstryggheten i dagsläget.

– Lärare har ett statligt uppdrag och en skollag att följa som ibland krockar med de förutsättningar man ges lokalt. Ska det anses som samarbetssvårigheter om man säger ifrån i det läget? Redan idag finns en tystnadskultur på vissa arbetsplatser, man vågar inte säga vad man egentligen tycker och tänker. Försämrar man anställningstryggheten blir det ännu värre, säger hon.

Vi ser ingenting positivt i förslagen

rån arbetsgivarhåll menar man att de förändringar som görs kring anställningstryggheten ska vägas upp av bättre tillgång till kompetensutveckling och omställning vid uppsägning. Det är saker som möjligen är attraktiva för andra tjänstemannagrupper, men som saknar betydelse för lärare, menar Åsa Fahlén.

– Man blir inte mer anställningsbar som lärare eller studie- och yrkesvägledare för att man går en kurs på två veckor. Ska jag som är lärare skaffa mig ytterligare kompetenser för att bredda mitt utbud på arbetsmarknaden så handlar det om att läsa in kompetens i ett helt nytt ämne.

I riksdagen hotar en potentiell regeringskris när Stefan Löfven ska navigera stödpartierna Centerpartiets och Liberalernas krav på att lasutredningens förslag ska genomföras, samtidigt som stödet från andra hållet i form av Vänsterpartiet kommer att dras in om de genomförs. Åsa Fahlén har hela tiden varit kritisk till las-utredningen och att man gör en politisk fråga av något som enligt den svenska modellen hanteras av arbetsmarknadens parter.

Politiken tvingar fram försämringar

– Antingen låter man parterna förhandla, eller så säger lagstiftarna att man vill förändra utifrån en majoritet i riksdagen och sedan får folk visa vad de tycker om det genom att rösta. Nu gör man lite både delar och tvingar fram försämringar genom att hota med lagstiftning. Det är en konstig modell, säger hon.

Oavsett om PTK går vidare med ett faktiskt avtal eller om frågan i slutändan avgörs av lagstiftarna i riksdagen är frågan om hur framtidens anställningstrygghet ska se ut alltjämt oviss. På Lärarnas Riksförbund känner man en viss oro.

– Vi vet ju inte vad som händer. Nu säger PTK att man eventuellt vill gå vidare med Svenskt näringsliv. Vi ingår i PTK och vi får fundera på konsekvenserna av att skriva under eller inte, vad det innebär för våra medlemmar att stå utanför ett sådant avtal, säger Åsa Fahlén.

I dagsläget finns inget färdigt avtal att ta ställning till så Åsa Fahlén vill inte säga vad som krävs för att LR trots allt ska skriva på.

– Fokus är på våra medlemmar, att fortsätta kunna skriva kollektivavtal och inte försämra anställningstryggheten, samtidigt som vi måste ta hänsyn till att det är fler förbund inblandade. Men vi står fast vid vårt nej till det här. Vi ser inte någonting positivt i de förslag som lagts fram, säger Åsa Fahlén.

Kommentera