robert_armblad_debatt_kopia

Robert Armblad, lärare i Växjö och aktiv i Vänsterpartiets fackliga nätverk skriver om vikten av las på en arbetsplats.

Replik

”Försämra inte vår trygghet – det är nu vi behöver den som mest”

Replik ”Om vi lärare vill ha arbetsplatser där man vågar höja rösten måste vi göra allt vi kan för att försvara och stärka anställningstryggheten”, Robert Armblad, lärare i Växjö.

I en debattartikel av Liane Blom så påstås det att en försämring av anställningstryggheten inte skulle vara ett hot mot lärarkåren – det skulle inte kunna vara mer fel. Det är just i dessa tider av nedskärningar, framtvingade glädjebetyg och ökad arbetsbörda som vi behöver anställningstryggheten som allra mest.

Under de senaste åren så har det mullrat i leden hos såväl oss lärare som hos resten av våra välfärdskollegor. Det har resulterat i ett antal lokala och nationella välfärdsuppror såsom Undersköterskeupproret och Lärarupproret. Själv var jag en av arrangörerna till Skolmarschen mot nedskärningar i Kronoberg.

Vem kommer höja rösten mot orättvisor på arbetsplatsen?

Dessa uppror bygger på att vi som anställda har möjligheten att höja rösten mot dåliga arbetsvillkor, låga löner och ett uppenbart glapp mellan krav och resurser utan att behöva oroa oss för repressalier. Att veta att vi kommer kunna behålla jobbet även om vi är med på framsidan av tidningen med ett plakat där vi kritiserar arbetsgivaren och kräver bättre villkor för såväl lärare som elever.

Men det är inte bara välfärdsupproren som bygger på möjligheten att höja rösten. I grunden bygger det fackliga engagemanget i kollegiet på möjligheten att agera och säga emot arbetsgivaren. Även arbetsplatsdialogerna som lärarfacken har förhandlat fram för att ge lärarkollektivet en talan gentemot arbetsgivarna bygger på att vi lärare vågar säga vad som inte funkar på en arbetsplats och hur vi hade behövt ha det istället.

Redan nu larmar facken om tysta arbetsplatser – hur tyst kommer det då bli efter januaripartiernas föreslagna försämringar? Vem kommer höja rösten mot orättvisor på arbetsplatsen? Vem kommer våga säga till när arbetsbördan blir för hög? Vem kommer sjukskriva sig? Vem kommer stå upp för dig?

Fråga dig själv: hade du höjt rösten om du vet att arbetsgivaren kan avskeda med ett svepskäl och att du inte kan överklaga det? Det är nämligen vad den föreslagna försämringen av LAS innebär.

Om vi lärare vill ha arbetsplatser där man vågar höja rösten och en lärarkår som vågar kräva bättre villkor så måste vi göra allt vi kan för att försvara och stärka anställningstryggheten.

Robert Armblad, lärare, Växjö kommun
Arrangör Skolmarschen mot nedskärningar, Kronoberg
Aktiv i Vänsterpartiets fackliga nätverk

Kommentera