debatt_0

”En förnyelse av lagen är inget hot mot oss legitimerade lärare”, skriver Liane Blom,Liane Blom, ordförande i Liberalerna Norberg, ledamot i kommunfullmäktige och lokalombud för LR på Västerås Folkhögskola

| Foto: Privat, Shutterstock.com
Debatt

”Förnyad LAS är inget hot mot legitimerade lärare”

Debatt "Är det någonting vi lärare behöver så är det en rörligare arbetsmarknad. Endast så kan sämre arbetsgivare straffas ut", skriver debattören. 

I en artikel i Skolvärlden kritiserar Åsa Fahlén de strandade förhandlingarna om förnyade regler vad gäller LAS och nu har LR själva varit med och sagt nej till förslaget som legat på förhandlingsbordet. Åsa Fahlén låter påskina att varken arbetsgivare eller arbetstagare vill ha en förnyelse. Åsa – du talar inte för mig.

Hur stort hot är då en förnyelse av LAS för oss medlemmar i LR? Vi är en facklig organisation där majoriteten av medlemmarna är utbildade och har legitimation inom vårt gebit. Sannolikheten att arbetsbrist ska uppstå i våra yrken är mycket låg under oöverskådlig tid framöver.

Är det någonting vi lärare behöver så är det en rörligare arbetsmarknad. Endast så kan sämre arbetsgivare ”straffas ut”. Nu har vi en inlåsningseffekt inom skolvärlden där en del, som skulle vilja vidga sina vyer, istället tar det säkra för det osäkra och stannar kvar för att man inte vill vara ”sist in” någon annanstans. Så kan vi inte ha det.

Tystnadskulturen som Åsa Fahlén också nämner i artikeln beror på att den fackliga geisten i båda lärarfacken börjat falna. Alla väntar på att ”nån” ska göra något. Vi i LR måste börja inse att det är vi.

Vidare talar LR mot sig själv och reagerar mer som en arbetsgivare skulle tänka i den här frågan. För en arbetsgivare är en rörlig arbetsmarknad inte bra. Det gör att man måste löneförhandla vid varje anställning och vara en bra arbetsgivare så att folk vill jobba hos just dig.

Sämre arbetsgivare skulle förlora bra arbetskraft, genom att folk helt enkelt byter jobb om det inte passar. Endast så kommer arbetsmiljön bli bättre på sikt.

Åsa Fahlén nämner också att det blir lättare att säga upp personer på grund av personliga skäl. Många kanske tänker att det här rör personal med hög sjukfrånvaro, men så är det ju inte.

Enda gången du kan säga upp någon är om den personen misskött sig, och utöver det inte bättrat sig efter varningar. Hurra – säger jag – som åtskilliga gånger jobbat med kollegor som högaktningsfullt struntar i en del av de arbetsuppgifter vi har.

Man ska inte sitta säkert på en anställning om man inte sköter sina arbetsuppgifter bara för att man har jobbat länge på samma ställe. Det, om något, bidrar till ökad arbetsbelastning för övriga kollegor. Kompetens måste löna sig – även om du är sist in.

Balansen mellan rörlig arbetsmarknad och kontinuitet för eleverna är svår. Själv har jag jobbat på flertalet skolor, fått upp min lön och har med mig värdefull kunskap från varenda en. Detta har berikat mig och gett mig fler verktyg som lärare.

En lärare ska stanna på en arbetsplats för att den vill det, inte för att den inte vågar byta arbetsgivare. Må bästa arbetsgivare vinna och jag hoppas att fler ser fördelarna med en förnyad LAS. En förnyelse av lagen är inget hot mot oss legitimerade lärare.

Liane Blom, ordförande i Liberalerna Norberg, ledamot i kommunfullmäktige, lokalombud för LR på Västerås Folkhögskola

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera