2_susannah
Foto: Åsa Larsson
SETT

”Låt blyga elever ta plats med IKT”

Med hjälp av digitala verktyg kan blyga elever som inte gillar att märkas i klassrummet ändå göra sin röst hörd. Det menar IKT-pedagogen Susannah Elers som arbetar för att stärka de blyga eleverna genom IKT.  

Om SusannaH

Susannah Elers är IKT-pedagog på Johannes skola i Stockholm och har tidigare undervisat i musik.

Susannahs blogg kan du läsa mer om de digitala verktyg som togs upp under föreläsningen.

Lästips: ”Orolig och blyg i skolan” av psykologen Malin Gren Landell.

Susannah Elers föreläste vid SETT-mässan under rubriken: ”Ta mer plats i klassrummet? Så kan du lyfta de blyga eleverna med IKT”

Susannah Elers avslutade sin SETT-föreläsning med en uppmaning till åhörarna.

– Jag önskar att ni jobbar mer med de blyga och tysta eleverna och inte bara slentrianmässigt säger: du måste ta mer plats, tänk på att räcka upp handen! Jag tänker att det är vårt ansvar som lärare att jobba för att det blir så.  

Med sig har hon erfarenheten av att själv ha varit en av de tysta, åtskilliga utvecklingssamtal med de egna barnen som fått höra ”allt går bra, men du borde ta för dig lite mer i klassrummet” och arbetet som musiklärare där hon tyckte att de blyga barnen var extra utsatta, eftersom det är ett ämne där man ska kliva fram vilket är särskilt känsligt för barn med hög integritet.

– De här eleverna stör ju inte, så de kommer lätt i skymundan. Jag tror att många lärare tänker att de borde ge de här eleven mer uppmärksamhet, men det finns så många andra som pockar på den, så det hinns inte riktigt med, säger Susannah Elers till Skolvärlden efter föreläsningen.

Kanske kan man se föreläsningen i sig som ett tecken på att det finns ett stort intresse för de tysta eleverna. Stolarna i föreläsningssalen räckte inte riktigt till för alla som ville lyssna.

I rollen som IKT-pedagog lägger Susannah Elers en hel del krut på att fundera över hur man kan göra vardagen lite enklare för de här eleverna.  

– Det var en spansklärarkollega som fick mig att börja tänka i de här banorna. Han hade låtit eleverna prata in en grej och upptäckte att det fanns elever i gruppen som var jättebra på spanska utan att han hade en aning om det, för de pratade aldrig inför klassen.

Vid föreläsningen visade Susannah Elers en undersökning som UR gjort där 20 procent av eleverna svarade att de är nervösa för att räcka upp handen och 18 procent svarade att de stannat hemma på grund av en redovisning.

– Om man har en elev som trivs och är glad i vanliga fall men inte vill gå till skolan när det är dags för redovisning då undrar jag: Ska det vara så? Jag tror att vi måste jobba med detta, precis som vi gör med elever som har andra svårigheter, sa Susannah Elers.

– Och jag tänker att här kommer IKT bra in i bilden.

Hon tog exempel på hur man kan låta elever spela in en muntlig redovisning i förväg, göra en podcast, eller skapa en redovisning och lägga till tal. Har man elever som tycker att det är jobbigt att svara fel kan man jobba med ”Flipped classroom” och bestämma med eleven, jag kommer ställa den här frågan till dig, så eleven kan förbereda sig.

– Slutmålet för dig som lärare är kanske att eleven ska stå inför en grupp och tala men ta det i små, små steg. Och det står inte i kunskapskraven att eleven måste stå inför en klass om 25 personer och prata. Man kan göra på andra sätt.

För att få alla att ”höras” i klassrummet kan man använda en rad verktyg som Exit tickets, Socrative, Kahoot, eller varför inte ett gammeldags mejl. Det finns många sätt, beroende på vad jag som lärare vill ta reda på, menade Susannah Elers.

Susannah Elers har också infört IKT-ambassadörer, två elever från varje klass som hon träffar en gång i månaden och som bland annat hjälper henne att testa nya digitala verktyg.

– Jag har uttryckligen bett lärarna att välja ut elever som brukar få hör att de borde höras mer. Ibland ber jag ambassadörerna om hjälp att testa något i klassen. Ger man dem konkreta roller och de har något konkret att berätta går det ofta bra. De tänker inte på att de står där och ger instruktioner. De blir trygga av att de kan verktyget lite mer än andra. De får också en lugn stund med en vuxen, vilket skapar trygghet.

Vad ser du för effekter av arbetet med IKT-ambassadörer?

– Det har fått ringar på vattnet. När eleverna hjälper till blir lärarna lite tryggare i att testa nya grejer. Jag upplever också att vi pratar mer om den här gruppen elever, en del lärare har börjat arbeta på lite andra sätt för att stötta dem. Ja, jag skulle säga att vi uppmärksammar dem mer nu.

Kommentera