Sten Hagberg, Sveriges rikes lag

”Det är naivt att tro att samhällssmittan inte kommer att speglas också i skolan”, säger Sten Hagberg, distriktsordförande för LR i Halland

| Foto: Karin Sjödin, Shutterstock
Corona

LR anmäler lättade restriktioner: ”Lärare är rädda”

Alla högstadieelever ska gå tillbaka till skolbänken. Lärarnas Riksförbund ifrågasätter beslutet, och har nu anmält Varbergs kommun för brott mot arbetsmiljölagen.
– Många lärare har ångest och är rädda för att smittspridningen ska ta ny fart, säger distriktsordförande Sten Hagberg.

Från och med måndagsmorgonen ska samtliga elever i Varberg högstadieskolor återigen samlas i klassrummen. Beslutet väcker stark kritik från Lärarnas Riksförbund, som har valt att anmäla kommunen för brott mot arbetsmiljölagen.

— Vi är väldigt rädda för att vi nu ska få en okontrollerad smittspridning igen, säger Sten Hagberg, distriktsordförande för LR i Halland, till Skolvärlden.

I en skrivelse till kommunen den 12 april varnar lärarfacket för att lättnaderna kommer att få omfattande konsekvenser .

– Många lärare mår dåligt och har bävat inför att gå till jobbet i dag. Det är obegripligt och naivt att tro att samhällssmittan inte kommer att speglas också i skolan.

Enligt LR är risken för smittspridning störst på bland annat Väröbackaskolan. Framför allt eftersom skolan har särskilt trånga utrymmen i till exempel korridorer och matsal. Väröbackaskolan, och även Håstensskolan, har genom samverkan och riskanalys kommit fram till att de inte har förutsättningar för att kunna ta tillbaka alla elever. Ändå beordrar förvaltningen det motsatta.

– Ett argument från förvaltningen är att smittspridningen minskade under påsklovet, men vi menar att det snarare visar att en betydande smittsprindning sker när eleverna är i skolan och vilken skillnad det faktiskt gör om man inte har alla elever samtidigt på skolan, säger Sten Hagberg.

”Beslutet kan komma från en dag till en annan.”

Svaret på fackets framställan kom i fredags. I en skrivelse uppger Carina Uvenfeldt, förvaltningschef för förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg, bland annat att det inte har genomförts riskbedömningar på alla skolor.
Responsen har inte dämpat kritiken, tvärtom.

– Det är ett brott mot arbetsmiljöförordningen som säger att inför förändringar så ska riskbedömning göras. Riskerna ska identifieras och man ska se vad som behöver göras, annars begår man ett uppenbart brott, säger Sten Hagberg.

Carina Uvenfeldt uppger däremot att det handlar om ett missförstånd och att riskbedömningar ska vara gjorda på alla skolor, enligt Hallands Nyheter.

– Om det visar sig att det finns smitta tar vi ställning till om man ska distansundervisning på den skolan. Det beslutet kan komma från en dag till en annan, säger hon till tidningen.

”Jag hoppas inom kort få kontakt med handläggaren.”

Tillvägagångssättet ifrågasätts dock av LR som istället anser att högstadiet bör fortsätta kombinera när- och fjärrundervisning.

– Samhällssmittan i Varberg är värst i Halland. I det läget tycker inte vi att man ska chansa på att förtäta skolorna ytterligare, utan det är bättre att hålla kvar vid satsningen som innebär att skolorna har inne en till två årskurser i taget. På det viset är eleverna i skolorna regelbundet, samtidigt som risken för smitta minskar, säger Sten Hagberg.

Förhoppningen är att anmälan till Arbetsmiljöverket leder till ett förläggande om åtgärder.

– Jag hoppas inom kort få kontakt med handläggaren för att påtala att vissa av kommunens skolor saknar färdigställda riskbedömningar, medan andra inte följer sina. Förhoppningsvis leder det till att de skolor som saknar rätt förutsättningar inte heller tillåts att ha alla elever på plats samtidigt.

Kommentera