Covid-19

Elever kan tvingas testa sig varje vecka i höst

Fler corona-anmälningar i skolan än i vården

Covid-19, corona, test, prov, hand, provrör

Folkhälsomyndigheten överväger att införa breda screeningtester av elever efter sommarlovet, då barn och unga förväntas stå för merparten av smittspridningen i samhället.

Siffror från Arbetsmiljöverket att visar att anmälningar om allvarliga tillbud kopplat till covid-19 i år domineras av anmälningar från skolan. Totalt 7 163 anmälningar har kommit in från utbildningssektorn, och nästan nio av tio kommer från för- och grundskola. Under samma tid har 4 400 anmälningar kommit från vårdsektorn, rapporterar Aftonbladet.

Skolvärlden har tidigare skrivit om kritik mot regeringen efter beslutet att öppna upp skolorna efter påsklovet samtidigt som smittspridningen ökar bland unga, och att många skolor väljer att ändå fortsätta med undervisning på distans.

Trots de nya siffrorna från arbetsmiljöverket menar utbildningsminister Anna Ekström (S) att lärare fortfarande inte ska prioriteras i vaccineringskön.

Anna Ekström (S)

– Det allra viktigaste just nu är att så många så som möjligt och så enkelt som möjligt blir vaccinerade. Regeringen arbetar därför aktivt för att få mer vaccin till Sverige. En alltför detaljerad reglering av vilka som ska gå först i kön kommer att göra logistiken svår och fördröja vaccinationen, och Folkhälsomyndigheten har heller inte bedömt att personal i skolan ska prioriteras, säger hon till Aftonbladet.

Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott menar att man bör ordna organiserad testning av lärarkåren med hjälp av den sjukvårdspersonal som finns inom skolan.

Roger Haddad (L)

– Nu när vi kommit igång med vaccineringen på riktigt med de prioriterade målgrupperna så kan uppdraget lämnas till skolsköterska och skolläkare, där en sådan finns, att snabbt ansvara för vaccinationen av personalen. Skolan är en grundläggande samhällsinstitution och vi måste göra vårt yttersta för att minska smittspridningen även där, säger han till Skolvärlden.

Folkhälsomyndigheten ändrade nyligen sina riktlinjer så att även symptomfria elever som umgåtts med sjuka individer ska testas, och till hösten kan den testningen komma att utökas rejält.

När höstterminen 2021 startar efter sommarlovet beräknas alla villiga vuxna samt barn och ungdomar i riskgrupper ha fått minst en dos vaccin. Däremot kommer merparten av personer under 18 år fortfarande vara ovaccinerade. Därför tittar nu Folkhälsomyndigheten på möjligheten att införa så kallad screening av skolelever till hösten, rapporterar nyhetsbyrån TT.

Britta Björkholm, Folkhälsomyndigheten

– Viruset kommer inte att försvinna helt och hållet och gruppen barn och unga kommer att vara mottaglig i stor utsträckning, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Screeningen skulle innebära bred, regelbunden testning av skolelever oavsett om det finns misstanke om smitta eller inte. Sådana kontroller används redan i exempelvis Storbritannien och Danmark, där elever måste testa sig för covid-19 två gånger i veckan för att få delta i närundervisning på skolan.

– Än så länge har vi inga sammanställningar eller utvärderingar på att det har en avsedd effekt på smittspridningen. Men vi följer det förstås, säger Britta Björkholm till TT.

Hon säger också att ett beslut om modellen kommer att användas i Sverige till hösten dröjer eftersom ingen vet hur det epidemiologiska läget kommer att se ut då.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm