klocka_larare_skola
Debatt

”LR behöver förtydliga arbetstiden”

Debatt. ”Jag yrkar att LR förtydligar för medlemmarna att enligt avtalet ska lärare arbeta 45,5 h”, skriver Lars Thomsen i Jokkmokk.

I artiklar och broschyrer citerar Lärarnas Riksförbund (LR) gärna att lärare har ”samma årsarbetstid som andra heltidsanställda” vilket då ger 45,5 h per vecka (i genomsnitt. Denna parantes utelämnas nedan). Men till medlemmarna utelämnas ofta den s k förtroendetiden och istället skriver man endast om den reglerade tiden, 35 h per vecka. Till exempel rekommenderar LR lärarna att använda sitt digitala verktyg (via hemsidan eller mobilapp) där man ska bokföra sin arbetstid – men endast den reglerade tiden.

Man ska alltså enligt LR inte bokföra 10 h, det vill säga drygt 20% av sin arbetstid! Att då verkligen ha koll på sin arbetstid blir omöjligt. Men kanske ännu allvarligare, genom att utelämna den vilseleder LR medlemmarna att de ska klara jobbet på endast 35 h. Inte konstigt då att lärare är stressade och har svårt att hinna med jobbet! Denna anklagelse kan låta oförskämd men jag har sällan träffat en stressad lärare som har koll på om de verkligen genomför avtalade 45,5 h.

Om LR och SKL verkligen tror på ”samma årsarbetstid som andra heltidsanställda” bör de ändra till ”lärare har mer arbetstid än andra”! När andra med SKL-avtal fyller 40 får de ytterligare 6 semesterdagar. Det gäller även lärare men då det infaller under sommarlovet påverkar det ej arbetstiden. Om det påverkade arbetstiden skulle arbetsåret alltså bli 6 dagar kortare. När man fyller 50 tillkommer ytterligare en semesterdag vilket skulle ge hela sju dagar kortare arbetsår.

Lärarna var tidigare statligt anställda. Statens avtal innebär semester från 29 till 35 dagar, alltså upp till hela tio dagar kortare arbetsår, det vill säga två arbetsveckor. Om tiden ska kompenseras under arbetsåret ger det kortare veckor på 1–2 h. SKL-avtal för de som jobbar helg ger arbetsvecka på 34,3–38,3 h. Motsvarande arbetstid för lärare skulle då bli 39–43,6 h  (Många lärare jobbar helg då det är svårt att hinna göra alla 45,5 h måndag–fredag).

Det har gått bra tidigare men i år märker jag att jag inte längre orkar ha en bra fritid efter veckans 45,5 h, så varje timme kortare arbetstid skulle hjälpt mig. Nuvarande avtal tror precis som tidigare på lokala och individuella lösningar. Där har lärarfacken och SKL fel, både skolledare och lärare är hjälpta av centralt bestämda gränser. Tidigare avtal har provat lokala lösningar, till exempel omkring 1998 skulle man lokalt finna lösningar för att avlasta äldre lärare. De flesta lokala lösningar dog så vitt jag vet 1–2 avtal senare och nu gäller åter samma villkor för alla oavsett ålder.

Med rådande lärarbrist blir det mycket svårt för en rektor att låta bli att lägga ut så mycket som möjligt på de heltidsanställda. Personligen är jag i ett läge där jag nog klarar att förhandla till mig tjänstegrad som jag orkar men alla är inte i min situation. Dessutom, direkt efter mitt hot att sluta kom ett nytt utkast till tjänstefördelning som gav närmaste kollegorna delar av mina kurser utöver de kurser de redan ger i år. Så man måste utöver att klara att förhandla även stå ut med att kollegor eventuellt får det tyngre.

Jag yrkar att:

  • LR förtydligar för medlemmarna att enligt avtalet ska lärare arbeta 45,5 h.
  • LR verkar för att den tiden minskar.

Lars Thomsen, Jokkmokk

Kommentera