Kommentar

LR: ”Detta bekräftar krav på statlig styrning”

Lärarnas Riksförbund tycker att Skolinspektionens rapport är mycket bekymmersam.
– Det är orimligt att vi har huvudmän för skolan som inte har koll på sin verksamhet, säger ordförande Bo Jansson.

Skolinspektionens rapport pekar på stora brister i de kommunala huvudmännens ansvar. Lärarnas Riksförbund

– Jag delar regeringens analys att de som arbetar i skolan som lärare och rektorer har lämnats ensamma. Man tvingas ägna sig åt annat än kärnuppdraget och huvudmännen har alltför ofta inte haft kompetens och förmåga att leda skolan på rätt sätt, säger ordförande Bo Jansson.

Lärarorganisationen kräver nu att en parlamentarisk utredning tillsätts som ser över hur statens ansvar ska förändras. Konkreta förslag för en starkare statlig styrning av skolan ska presenteras senast 2016.

– Nu gäller det att förändra relationen mellan stat och huvudman. Vi behöver ett ökat samarbete med en tyngdpunktsförskjutning där staten tydligare har det övergripande ansvaret för styrning av resurser och finansiering av skolan.  Lärare och rektorer ute på skolorna måste få förutsättningar för att ha bättre möjlighet att ta sitt professionella ansvar, säger Bo Jansson.

Kommentera