pengbjorsell

Pengar till speciallärare och elevhälsa är rätt väg att gå, menar Maria Björsell, ämnesspanare för LR.

Specialpedagogik

”Man vill göra det man är utbildad för”

Likvärdighetsagendan innehåller förslag för en ökad jämlikhet i svensk skola, men har fått kritik för att sakna specialpedagogiska perspektiv.

Pisa-undersökningen visar att svensk skola brister i likvärdighet. Igår presenterades Likvärdighetsagendan av Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och LO gemensamt. Den innehåller 25 förslag för att minska bristerna. Bland annat vill förbunden ta bort köerna till friskolorna och reglera deras upptagning och nyetablering.

Likvärdighetsagendan skriver att granskning av skolor ska fokusera mer på tillgång till speciallärare, och tillgång till elevhälsa.

Det tycker Maria Björsell, ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund, är precis vad som krävs.

– Skolor i utsatta områden ska få finansiellt och annat stöd så att man kan satsa på bra speciallärare och ett utbyggt hälsovårdsteam, så att de bästa lärarna vill jobba i de skolorna. Kan man stötta de bästa pedagogerna så kommer man att lyfta de områdena, säger hon.

Likvärdighetsagendan förordar också att blanda elever med olika bakgrund i alla klassrum.

En skola som redan arbetar så är Nyköpings högstadium. Här slogs fyra skolor ihop till en för tre år sedan, för att minska segregationen.

– Vi har varit försiktiga med att uttala oss om hur sammanslagningen har påverkat resultaten. Men om vi tittar på elever med behov av särskilt stöd så går inte lika många i samma klass, vi kan portionera ut dem. Det är ett medvetet val för att skapa en så positiv studiemiljö som möjligt, säger rektor Peter Sund.

Ytterligare en som förespråkar att blanda elever med olika bakgrund och förutsättningar är Claes Nilholm, professor i pedagogik vid Uppsala universitet. Hans inriktning är specialpedagogik.

– Jag tycker om att de vill att elever med olika bakgrund ska mötas i klassrummet.  Men det diskuteras generellt för lite hur undervisningen är upplagd. Det handlar om att jobba i klassrummet så att man får med sig alla elever. Och det är lättare sagt än gjort, säger han.

Ett sätt är att låta lärare vara lärare, menar Maria Björsell.

– En del av barnen som jag jobbar med som har svårigheter har inte har stöd hemifrån och har det tufft, men jag kan känna att de inte behöver mig, de kunde ha en kurator. Då kunde jag jobba med de barn som har svårigheter i skolan. Man vill ju göra det man är utbildad för och bra på.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm