kristina_ao_skola

Kristina Axén Olin (M).

Förslag

Moderaterna: Inför ny brottsrubricering för våld mot skolpersonal

En ny brottsrubricering bör införas för att motverka våld mot skolpersonal, det menar Moderaternas skolpolitiska talesperson Kristina Axén Olin.

– Vi ser en djupt oroväckande utveckling på skolområdet där lärare och lärarassistenter beskriver en vardag som är oacceptabel, säger hon.

Hot och våld mot lärare och annan skolpersonal har länge varit ett utbrett problem. I april förra året uppgav var fjärde lärare att de utsatts för hot och våld det senaste läsåret, och tidigare i veckan rapporterade Dagens Nyheter om hur lärarassistenter blivit en särskilt utsatt grupp.

Moderaternas skolpolitiska talesperson, Kristina Axén Olin, säger att utvecklingen är djupt oroväckande. Hon och partiet vill nu införa en ny brottsrubricering – ”våld mot alarmerings- eller skolpersonal”. Det skulle innebära att även lärare och annan skolpersonal skulle innefattas av det som kallas våld mot tjänsteman. 

– Vi vet att trygghetsfrågan och upplevelser av hot och våld i arbetsmiljön är enorma riskfaktorer när det gäller hälsoaspekter och trivsel på jobbet. Det här en situation som vi inte kan ha, säger hon.

Tror du att en ny brottsrubricering hade förändrat någonting i praktiken?

– Ja, absolut. Det är det som är själva anledningen såklart, att vi måste visa och markera att det inte är acceptabelt att hota eller misshandla skolpersonal.

Straffskalan skulle, enligt förslaget, motsvara det som gäller för våld mot tjänsteman. Ofta handlar det dock om unga gärningsmän i skolan, vilket påverkar påföljden.

– Man får ju göra en individuell bedömning såklart för varje enskilt fall, men det är också viktigt att visa unga som begår brott att det inte är acceptabelt. Som DN beskrev i går finns det dessutom föräldrar som hotar, och det är ju en helt ny situation, säger Kristina Axén Olin.

Lärarnas Riksförbund har tidigare efterfrågat skärpta straff för den som ger sig på skolpersonal.

– Vi menar att skolan är en samhällsbärande institution som faktiskt också skulle behöva det skyddet. Det skulle vara en viktig markering, att om ger man sig på skolans personal, så ger man sig på en av samhällets viktigaste institutioner. Det är det signalvärdet vi är ute efter, sa LR:s ordförande Åsa Fahlén till Skolvärlden för två år sedan i samband med att Blåljusutredningen presenterades.

Kommentera