studieval

SYV:arna har ett kompensatoriskt uppdrag som måste organiseras, menar forskare.

Studie- och yrkesvägledning

Nationalekonom: Därför är SYV viktigt

Även små insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för elevernas studieval. Men studievägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vanor. 

Han forskar på SYV

Rapporten  ”Att välja utbildning – betydelser för individ och samhälle” ges ut av SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle).
Anders Stenberg är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Nya rapporten ”Att välja utbildning – betydelser för individ och samhälle” undersöker bland annat studie- och yrkesvägledningens betydelse för vilken utbildning individen väljer.

Anders Stenberg
Anders Stenberg

– Jag studerar vad vi kan göra för att individernas yrkesval ska vara mer i linje med samhällets behov. I den bästa av världar kan en studie- och yrkesvägledare ge information så att individen gör bättre val, säger Anders Stenberg, nationalekonom och författare till rapporten.

Hans genomgång av den forskning som finns visar att det är ont om studier om studie- och yrkesvägledning med långsiktiga uppföljningar. Men det finns några studier som visar att den kan vara viktig, menar Stenberg.

En finländsk studie visar att en strukturerad föreläsning om att välja utbildning, kan leda till att 15 procent av studenterna omvärderar sitt tänkta utbildningsval till högskolan.

Det låter lite?

– Det tänkte jag först. Men vi pratar om i sammanhanget mycket små insatser, som ändå påverkat 15 procent. De som påverkas ligger dessutom ofta långt ned i den sociala rangordningen, vilket kan innebära att man kommer åt den sociala snedrekryteringen. Om de ändrar sitt val så kan man anta att de inte väljer nedåt i statusordningen, säger han.

Förutom att ge information ska vägledningen också att jobba så att elever vågar välja utifrån vad de själva vill, snarare än efter samhällets konventioner och normer. Normer som har med kön att göra och som till exempel gör att få kvinnor väljer att plugga till bilmekaniker, och de som påverkas av sociala föreställningar som säger att män högt upp i den sociala strukturen ser sig tvungna att bli jurister snarare än fordonsmekaniker, förklarar Anders Stenberg. 

– Det här är en annan typ av uppgift, det är omöjligt för enskilda studie- och yrkesvägledare att utmana samhällets normer. Det står i läroplanen att hela skolan ska ta sitt ansvar i den här frågan – och det är dokumenterat att det inte fungerar.

– Detta är troligtvis ett stort problem, som kan påverka elever från alla sociala klasser. Samtidigt är det en uppgift som, till skillnad från informationsinsatser, är mycket svår både att organisera och att genomföra framgångsrikt. Politikerna måste förstå att det kommer att krävas resurser och energi för att det ska vara möjligt att genomföra. 

Men rapporten visar också på fördelarna av vuxenutbildning. Anders Stenberg har studerat inkomstutvecklingen för 60 000 personer mellan 29 och 55 år, som deltog i utbildning på Komvux, arbetsmarknadsutbildning eller på högskolan under 90-talet. Den visar att utbildningen haft en positiv effekt på lönen. Arbetslösa som deltagit i liknande utbildningsformer har också positiv inkomstutveckling efter studierna avslutats.

 

Kommentera