pengar_klassrum
Statushöjare?

Nu granskas lärarlönelyftet av Riksrevisionen

Nu ska lärarlönelyftet och karriärstegsreformen sättas under lupp. Riksrevisionen ska ta reda på om reformerna påverkat läraryrkets attraktionskraft.

Kritiken mot lärarlönelyftet har varit massiv från lärarhåll. Nu genomför Riksrevisionen en granskning av de statliga lönesatsningarna karriärstegsreformen och lärarlönelyftet.

Ett syfte med regeringens lönesatsningar är att höja läraryrkets attraktivitet och Riksrevisionen ska nu ta reda på om reformerna haft någon sådan effekt.  

Reformernas utformning och hur de påverkar lärarnas löner ska undersökas, enligt ett pressmeddelande. Riksrevisionen kommer även att studera om reformerna förefaller ha påverkat läraryrkets attraktionskraft.

– Att ha bra lärare är viktigt för kvaliteten i skolan och det är därför angeläget att vi granskar vad de olika reformerna hittills lett till och om de skapat bra förutsättningar för att göra läraryrket mer attraktivt, säger riksrevisor Margareta Åberg i pressmeddelandet.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2017.

Kommentera