syv_granskning_goinge

– Tidigare hade vi två studie- och yrkesvägledare i hela kommunen. Förra året anställdes ytterligare tre på heltid, säger Monica Johanson-Thor.

| Foto: Peter Carlsson
SYV-satsning 

”Nu hittar vi de som behöver stöd tidigare”

Det senaste året har Östra Göinge mer än fördubblat antalet studie- och yrkesvägledare.
– Tidigare hann vi bara med gymnasieval och prao. Nu kommer vägledningen in redan från skolstart, säger Monica Johanson-Thor, som är övertygad om att det nya sättet att jobba på sikt kommer att ge färre avhopp.

Invånarna i Östra Göinge i Skåne har en utbildningsnivå som är betydligt lägre än den för riket som helhet och andelen avhopp från gymnasiet är hög. 2014 var det knappt 66 procent av eleverna i Östra Göinge som fått slutbetyg i gymnasiet inom fyra år efter att de börjat.

Det, tillsammans med att kommunen är en av dem i landet som tagit emot flest nyanlända per invånare, har satt ljuset på vikten av en bra studie- och yrkesvägledning.

Östra Göinge har deltagit i ett projekt tillsammans med tre andra kommuner i Skåne, med syfte att tidigarelägga och förbättra vägledningen i grundskolan. Arbetssättet har varit så framgångsrikt att det blivit permanent i Östra Göinge.

– Tidigare hade vi två studie- och yrkesvägledare i hela kommunen. Förra året anställdes ytterligare tre på heltid. Vägledningen finns nu genom hela skoltiden, från förskoleklass till komvux. Vi bygger upp kontakten i låg- och mellanstadiet och är ute i klasserna och stöttar lärarna, för att få in vägledningen i lektionerna, berättar studie- och yrkesvägledaren Monica Johanson-Thor.

I kontakten med eleverna har det visat sig att många så sent som i sjuan inte vet vad deras egna föräldrar jobbar med. Med tidigare insatser kommer redan de yngre barnen i Östra Göinge att få en ökad inblick i vad olika yrken och arbetsuppgifter innebär.

Det och en ökad vägledning i högstadiet kommer bidra till mer genomtänkta gymnasieval, hoppas Monica Johanson-Thor.

– Innan var det mest brandkårsutryckningar inför gymnasievalet och praon som hanns med. Med det här sättet att jobba kommer vi tidigare hitta dem som behöver mer stöd och hjälp. Jag är övertygad om att vi kommer att vinna mycket på det i längden, både för enskilda ungdomar och kommunen i stort.

Själv arbetar Monica i dag enbart med nyanlända vuxna. Genom en tidig kartläggning av deras språkkunskaper och utbildningsnivå går det snabbt att få ut eleverna i rätt sfi-grupp, samtidigt som processen med att validera betyg förkortats.

– Jag tittar också på vad de har gjort tidigare och vilken typ av praktikplats som kan passa. Förut gjordes ingen tidig kartläggning, nu möter jag de nyanlända inom ett par månader efter att de fått uppehållstillstånd. Det här har gjort att vi fått ut några välutbildade i jobb redan under sfi-tiden, säger Monica Johanson-Thor.

Kommentera