Skolvärlden

Tysk- och engelskläraren Mia Smith är en av de lärare som deltagit i processen att ta fram nya kurs- och ämnesplaner.

| Foto: Julia Sjöberg
Kurs- och ämnesplaner

Nya kursplanerna: ”Man har lyssnat på lärarna”

Mindre detaljnivå, bättre åldersanpassning och tydligare fokus på fakta. Det är några av målen med Skolverkets förslag på nya kurs- och ämnesplaner.
– På det hela taget är det väldigt positivt, de tycks ha lyssnat på lärarna, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

På onsdagen presenterade Skolverket sina förslag till revidering av kursplanerna i samtliga ämnen i grundskolan och sameskolan, fem kursplaner i specialskolan och i tre ämnesplaner på gymnasial nivå.

De nuvarande kurs- och ämnesplanerna har kritiserats återkommande. I vissa fall är de för luddiga och öppna för tolkning och i andra fall alldeles för detaljrika, vilket kan leda till att elevers betyg avgörs av enstaka detaljer snarare än lärarens helhetsbedömning.

Åsa Fahlén
Åsa Fahlén

– Man försöker både förenkla kunskapskraven och tydliggöra dem, vilket jag välkomnar. Man har också åldersanpassat tydligare, så det blir en tydlig progression med mer fokus på faktakunskaper i de yngre åren. Enklare skrivningar som är mer anpassade till barnens ålder kommer att underlätta för elever, lärare och föräldrar, säger Åsa Fahlén.

De nya förslagen har tagits fram av Skolverket i samarbetet med lärare, intresseorganisationer, fackförbund och andra myndigheter. En öppen process ger bästa möjliga resultat och en förankring i lärarkåren, menar Anna Westerholm som är chef på Skolverkets läroplansavdelning.

– I de yngre åren vill vi ha mer av fakta och förståelse, enkla resonemang. I de äldre åren betonas också vikten av att kunna analysera, se sammanhang och att kunna jämföra. Detta naturligtvis utifrån elevernas mognad och kognitiva utveckling i en viss årskurs, men också för att det behövs en grund att kunna analysera och resonera utifrån, säger hon.

Bättre, men inte tillräckligt bra

– En del av våra medlemmar har varit delaktiga i arbetet. Jag hoppas och tror att resultaten kommer att ge mer möjlighet åt lärares helhetsbedömning. Det har tidigare varit ett problem i vissa fall, säger Åsa Fahlén.

En av de lärare som suttit med och diskuterat vid framtagandet av nya kurs- och ämnesplaner är tysk- och engelskläraren Mia Smith. Det hon har sett av de färdiga förslagen beskriver hon som ”bättre, men inte tillräckligt bra”.

– Kursplanerna i språkämnena är redan ganska bra, men nu ändrar de vissa specifika formuleringar som har ställt till det. Sedan flyttar man runt lite saker, och ändrar smånyanser som jag inte vet om det är så viktigt. Men sammantaget tar de steg i rätt riktning, säger hon.

Har du hunnit samtala med några ämneskollegor om förslagen?

– Det har jag. Det verkar finnas en ungefärlig konsensus om att riktningen är positiv, även om vi förstås inte är eniga om allt.

Fram till och med den 23 oktober kan alla som vill läsa och lämna synpunkter på förslagen till nya ämnes- och kursplaner på Skolverkets webbplats. Mia Smith uppmanar alla lärare att ta den chansen.

– Vi är ju en mindre grupp lärare som har fått sitta med på Skolverket och diskutera, nu får fler möjligheten att påverka. Jag kommer absolut att göra det, men jag behöver tänka igenom det mer ordentligt och prata mer med mina kollegor först, säger Mia Smith.

Kommentera