Debatt

”Nya skolfack måste säga nej till aktiebolag i skolsystemet”

Börsen, aktiekurs, aktiebolag, klassrum, friskola

Marknadsskolan äventyrar alla elevers utbildningskvalitet, menar debattörerna.

Under vårens extrakongresser i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund föreslås bland annat att besluta om en gemensam politik för den eventuellt, från januari 2023, nybildade föreningen Facken inom utbildning.

Glädjande nog står det i den politiska propositionen att det krävs nationella regleringar för undervisningstid, planeringstid och undervisningsgruppernas storlek. Det välkomnas!

Regleringar i lagar och kollektivavtal är absolut nödvändigt, då det visat sig att lokala lösningar genom dialog inte förbättrat lärares villkor, utan precis tvärtom. Krav på balans mellan krav och resurser, stöd från andra yrkesgrupper och en väl fungerande elevhälsa har visat sig fruktlösa för att komma åt de eskalerande problem som vi ser genom bland annat ökad undervisningstid för lärare, större och mer krävande elevgrupper och minskad planeringstid.

Lärare behöver tydliga regleringar som inte kan ifrågasättas, eller dribblas med. Exempel är maximal undervisningstid kopplat till minimikrav på antal planeringstimmar, säkrat minimianslag för läromedel, max antal elever/speciallärare, lägst acceptabel kvalitet på ett skolbibliotek och så vidare.

Marknadsskolan äventyrar utbildningskvalitet

Det finns en annan avgörande, viktig, fråga, där Facken inom utbildning måste ställa tydliga krav. Vi är många som under senare år, genom en alltmer intensifierad debatt i media, ökat vår medvetenhet om nuvarande absurda och segregerande marknadsskolsystem.

Ett skolsystem som genererar få vinnare och många förlorare, inte minst lärare och skolledare i kommunala skolor, vars arbetsmiljö blir alltmer ohållbar med bland annat alltmer krävande elevgrupper, då aktiebolagsskolor lockar till sig de mest studiemotiverade och lättundervisade eleverna. Glädjebetyg, låg lärartäthet och hög andel obehöriga lärare är andra kalla fakta som gäller för aktiebolagsskolor.

Marknadsskolan äventyrar därmed alla elevers utbildningskvalitet och dess negativa påverkan på hela skolsystemet kan knappast ha undgått förbundsstyrelserna i något av nuvarande fackförbund inom utbildningssektorn. Från att ifrågasättande av marknadsskolan betraktats som en ideologisk fråga driven från vänsterhåll, till att individer och grupper från olika partipolitiska inriktningar, eller ingen särskild partipolitisk inriktning alls, syns och hörs.

Skarp kritik riktas numera även från högersidan. Såväl Svenska Dagbladet som Aftonbladet har haft granskningsserier om nuvarande skolsystem. I debatten framkommer bland annat att en begränsning av vinstuttag är långt ifrån tillräckligt för att stoppa aktiebolagsskolornas expansiva utbredning. Det krävs mycket tuffare tag än så för att komma till rätta med de förödande konsekvenser nuvarande skolsystem skapar för lärare, skolledare, elever och hela samhället. Aktiebolagsskolor och riskkapitalister måste helt enkelt bort från utbildningssektorn.

Slå fast att aktiebolagsskolor fasas ut

Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare kommer tillsammans ha flera hundratusen medlemmar, om den nya organisationen blir verklighet. Om ledningen i den nya eventuella gemensamma föreningen Facken inom utbildning lyckas mobilisera sina medlemmar mot aktiebolagsskolors offensiva tillväxt och utbredning, borde facken inom utbildning kunna kräva betydligt mer än det som föreslås i den politiska propositionen: “vinstutdelning i fristående skolor kraftigt begränsas. Det kan ske genom en lägre skolpeng som ersätter friskolor efter deras faktiska uppdrag och /eller att en klassbaserad finansiering ersätter dagens elevpengssystem.”

För att en gång för alla komma till rätta med systemfelen inom svensk skola måste Facken inom utbildning tydligt slå fast att aktiebolagsskolor på sikt ska fasas ut från skolväsendet.

Per ”Faxman” Johansson, f.d. ordförande LR, Ängelholm
Annika Karlsson Norrstad, f.d. ordförande Lärarförbundet, Huddinge

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera