raijaikonen_forstelarare

Raija Ikonen är rektor på Enbacksskolan i Tensta som ligger i ett av de utanförskapsområden som kan ta del av satsningen.

Förstelärare

Omtvistad förstelärarreform utökas – i utsatta områden

Från och med augusti ska förstelärare i utsatta områden tjäna 10 000 mer i utsatta områden. Syftet är att locka fler erfarna lärare till skolorna med störst utmaningar.
– I slutändan bör man premiera hela kollegiet, säger Raija Ikonen som är rektor i Tensta. 

Här är områdena som påverkas

Stockholm
Rinkeby 
Tensta

Södertälje
Ronna
Hovsjö

Växjö
Araby

Kristianstad
Gamlegården

Malmö
Herrgården
Södra Sofielund

Landskrona
Centrum-Öster

Borås
Hässleholmen

Göteborg
Gårdsten
Hjällbo
Norra Biskopsgården
Bergsjön

Trollhättan
Kronogården

Förstelärare får idag en bonus på 5000 kronor, men från och med första augusti ska de få 10 000 mer i plånboken – om de jobbar i utsatta områden.

– De mest erfarna lärarna bör finnas på de skolor där behoven är som störst. Ett sätt att göra tjänsterna mer attraktiva är att erbjuda karriärsteg. Genom att satsa på högre löner kan staten bidra till att vi får fler förstelärare i våra utanförskapsskolor, skriver utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Men karriärlärarreformen är omdebatterad. I en granskning från 2017 konstaterar Riksrevisionen att karriärtjänsterna har försämrat sammanhållningen i lärarkåren. Samtidigt visar en studie att reformen har stärkt lärarprofessionen som helhet. Och enligt Skolverket har medlen som lagts på bidrag till förstelärare-satsningen hittills aldrig fullt utnyttjats.

Raija Ikonen är rektor på Enbacksskolan som ligger i Tensta, vilket är ett av de områden som berörs av regeringens beslut. Hon menar att hon på sin skola inte märkt av någon splittring.

– Jag har inte märkt av det. Alla de som är förstelärare hos oss är etablerade och accepterade, det tror jag är nyckeln.

De kan bidra väldigt mycket i en organisationsutveckling.

Hon menar att förstelärarreformen som helhet har påverkat skolan positivt. Styrkan är att de hela tiden är med kollegorna i vardagen och kan fånga upp vad som är verksamhetens behov, menar Raija Ikonen.

– När det är flera förstelärare som vi har, så är det en grupp som verkligen kan bidra väldigt mycket i en organisationsutveckling. Jag använder dem som ett stöd och ett bollplank i analysarbetet och i arbetet med att ta fram vad vi behöver prioritera och vad som är nästa steg, säger Raija Ikonen.

Eftersom skolan sedan tidigare har fått ta del av extra satsningar, som Skolvärlden tidigare har skrivit om, har de idag hela 14 förstelärare.

Syftet är att locka erfarna lärare till utanförskapsområden. Tror du att det får effekt?

– Jag tror att det är positivt för att det blir ordentligt med mer lön, men i nästa steg hamnar du i vad som ska hända med skolledarna – för om inte skolledarna följer med i det här får du en ordentlig obalans. Så det gäller att inte bara premiera förstelärarna, det gäller att också premiera skolledarna så att de också stannar kvar. I slutändan bör man premiera hela kollegiet, så att de bästa lärarna jobbar med de svåraste utmaningarna – inte bara förstalärare.

Kommentera