hovratt_nivbrant

Svea Hovrätt och bilder på Lars Nivbrant efter attacken.

| Foto: Roland Lundgren/Privat
Hot och våld

Pappa friades för strypgrepp på lärare – nu tas fallet upp i hovrätten

Enligt vittnen misshandlade pappan sonens lärare för att han inte satt ett A i betyg.
– Fallets utgång är viktigt både på det personliga och det principiella planet, säger Lars Santelius, huvudskyddsombud LR Stockholm.

Det är nu snart tre och ett halvt år sedan SO-läraren Lars Nivbrant på Spånga grundskola ska ha blivit attackerad på arbetet av en upprörd förälder. Enligt åtalet tog föräldern stryptag på Lars Nivbrant och slog honom inför flera ögonvittnen. Den anklagade pappan nekar dock till brott.

Trots att flera kollegor vittnade om pappans våldsamma attack, och trots att man fotograferade röda märken på Lars Nivbrants hals och ansikte direkt efter händelsen, friades pappan i tingsrätten förra året, vilket väckte starka reaktioner bland lärare som upplevde sig som rättslösa.

Lars Nivbrant
Lars Nivbrant

– Jag blev misshandlad inför fem kollegor i mitt arbetsrum. Det borde vara öppet mål för en åklagare, sade Lars Nivbrant till Skolvärlden då.

Upprinnelsen till händelsen är att en högpresterande elev i årskurs nio som planerade att söka in på en gymnasieskola med höga antagningspoäng ifrågasatte att Lars Nivbrant gav honom ett B och inte ett A i historia. När eleven själv inte hade framgång i att påverka betyget dök han senare upp på skolan i sällskap av både mamma och pappa, och strax därefter blev det våldsamt.

I tingsrätten vittnade eleven och mamman till pappans fördel, och menade att det istället var Lars Nivbrant som attackerat honom. Samtidigt ansåg mannens försvarsadvokat att åklagarens vittnen inte var trovärdiga eftersom de var kollegor till läraren och därmed partiska.

 Om rätten köper resonemanget blir vi rättslösa

I hovrätten åberopar åklagaren två nya vittnen, som även de är kollegor till Lars Nivbrant, vilket Dagens Nyheter var först med att rapportera. Ett av vittnena ska ha rusat fram för att skydda sin kollega och blev då själv knuffad av föräldern, som vittnet beskriver som ”otroligt upprörd och arg”.

Lars Santelius är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund Stockholm och han hoppas att hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten. Han menar att resonemanget om att kollegor inte är trovärdiga är absurt.

Lars Santelius
Lars Santelius

– Om rätten köper resonemanget att kollegor är opålitliga vittnen blir vi ju helt rättslösa. När vi lärare på förhand vet om att en förälder inför ett utvecklingssamtal eller liknande eventuellt kan bli problematisk, så är grundregel nummer ett att ta med en kollega. Det gör vi dels för att det skapar en känsla av trygghet men också just för att ha ett vittne ifall någonting skulle ske, säger han.

Lars Santelius tycker det är bra att hovrätten tar upp fallet igen, och följer rättsprocessen av flera skäl.

– Det är jätteviktigt för Lars skull. En fällande dom skulle ge honom upprättelse. Det är hemskt det som han blivit utsatt för. Utöver det så är fallet också oerhört viktigt av principiella skäl. Att få bekräftat att en kollegas ord betyder någonting vore ju jätteviktigt. Det skulle också signalera att lärares myndighetsutövning är uppskattad och värdefull, säger han.

Vad kan det betyda för lärarkåren om föräldern frias igen?

– Det beror ju lite på hur resonemanget förs. Om det faller på att kollegor inte kan anses trovärdiga just för att de är kollegor så är vi illa ute. En friande dom skulle också fortsätta att undergräva lärares auktoritet. Nu finns det ju ändå en diskussion i samhället där man vill stärka respekten för lärare och deras auktoritet, jag hoppas att hovrätten inte fattar ett beslut som pekar åt andra hållet, säger Lars Santelius.

Kommentera