hulya_basaran_guldapplejuryns_sarskilda_pris_foto_bo_helmersson

Hülya Basaran

| Foto: Bo Helmersson
Lärarpris

Prisas för sitt arbete med nyanlända

Lärarna Hülya Basaran och Anna Kaya får Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 för sitt arbete med nyanlända elever.

Om lärarna

Hülya Basaran är lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst.

Anna Kaya är lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet.

Lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplejuryns särskilda pris delas ut varje höst för att uppmärksamma personer som uträttat betydelsefulla insatser för att främja lärande med stöd av IT och medier. I år delas priset av Hülya Basaran och Anna Kaya, båda har en bakgrund som lärare i svenska som andraspråk.

– Det är jätteroligt. Jag är jätteglad. Det känns bra att få bekräftelse för det arbete man gör. Och det är en ära att få priset tillsammans med Anna Kaya, säger Hülya Basaran till Skolvärlden.

Framförallt är det kul att nyanlända elever, i och med uppmärksamheten kring priset, lyfts i ett positivt sammanhang, säger hon.

– Jag läser ju det mesta som skrivs om den här gruppen och det handlar ofta om alla utmaningar vi står inför.

I motiveringen står det att Hülya Basaran belönas ”för sitt nydanade sätt att arbeta språkutvecklande och inkluderande med nyanlända elever. Hon ger eleverna möjlighet att lyckas i klassrummet där de digitala verktygen och resurserna både stöder elevernas lärande och öppnar för samspel med familj, släkt och omvärld.”

– Jag försöker följa det forskningen säger om undervisning av nyanlända. Att vi ska ta tillvara elevernas styrkor  och utgå ifrån de språk eleverna kan. Och för att kunna göra det använder jag digitala verktyg.

Tekniken gör det möjligt för eleverna att använda sitt modersmål för att översätta och söka information, de kan få stöd när de lär sig svenska genom att höra hur olika ord ska uttalas och tekniken underlättar när man arbetar med translanguaging, det vill säga använder elevernas flerspråkighet som resurs.

Hülya Basaran har också låtit sina elever publicera sina texter på en blogg så att deras föräldrar kan ta del av deras skolarbete.

– Så kan även de inkluderas i undervisningen. Det pratas ofta om att föräldrar inte är delaktiga men jag tycker att man ska fundera på vad skolan kan göra för att underlätta delaktighet.

– Och vi pratar så mycket om de nyanlända. Men var är deras egna röster? Genom bloggen ville jag ge eleverna möjlighet att höras och synas på en arena där alla andra finns. Det är en demokratisk rättighet.

Just nu är Hülya Basaran tjänstledig från sin lärartjänst på en mottagningsenhet för nyanlända elever. Hon arbetar som universitetsadjunkt vid Högskolan Väst där hon bland annat undervisar blivande lärare. Om hon återvänder till arbetet i förberedelseklass får framtiden utvisa.

– Jag är sugen på att forska. Det vore spännande.

anna_kaya_guldapplejuryns_sarskilda_pris_foto_bo_helmersson

Anna Kaya

| Foto: Bo Helmersson
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm