nyanlanda_hulya

Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk.

Nyanlända

Tekniken hjälper Hülya undervisa nyanlända

Ibland tänkte hon att alla nyanlända elever hade inlärningssvårigheter. Sen kom hon på att det nog var hon som hade undervisningssvårigheter.
Så Hülya Basaran vände sig till digital teknik för att undervisa nyanlända.

Olika språk, olika skolbakgrund, olika ålder. Att undervisa nyanlända kan vara en rejäl utmaning. Men här kommer tekniken in.

Hülya Basaran.
Hülya Basaran.

– Jag vill att man ska flytta fokus från tekniken, som kan kännas jobbig och skrämmande, till det som lärare är bra på – pedagogiken, säger Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk med erfarenheter både från grundskola och vuxenutbildning.

– Jag har höga förväntningar på alla mina elever. Jag vill att de ska känna att de kan och om de inte kan, så ska de ha strategier för att lära sig, säger hon.

För henne är de digitala kanaler och applikationer som finns ett sätt att uppfylla villkoren i läroplanen. De är lätta att individanpassa, de går att använda på många sätt, på många språk, innehåller skrift och uppmuntrar språk och skrivande.

­– Och digital kompetens är en demokratisk rättighet, säger hon.

Undervisa som Hülya

  • Inventera vilken stöttning som behövs. I stället för att förklara på en gång, ge eleverna verktyg att klara sig själva även nästa.
  • Vad är det som är utmaningen i instruktionerna?
  • Skapa ett dokument på Google docs, där alla studiehandledare kan översätta nyckelord och -meningar till de språk som talas i klassen.
  • Använd Mojis Klockis, en app för att lära sig klockan. Den är interaktiv och skapar mer intresse. Att ge eleverna en tid som de ska förklara med var visarna står, hjälper dem att förklara ord och öva på prepositioner.
  • Ge eleverna stöd på det språk de kan. Allt kan inte vara nytt hela tiden.
  • Ge bildstöd – pröva att googla på engelska, det kommer upp fler alternativ och bilder. En affär behöver inte se ut som en svensk affär.
  • Eleverna kan kanske inte så många ord en och en, men tillsammans kan de skapa en berättelse.
  • Digitala frågesporter kan användas för att låta eleverna välja rätt verb i en text med luckor.
  • Kahoot är en plattform som ger flera olika möjligheter att skapa lärverktyg och låna av andra.
  • Det är svårt och krångligt att forma bokstäver på ett främmande språk. Låt eleverna använda pages och göra fina planscher med sin berättelse som klassen skrivit gemensamt. Det finns färdiga mallar, det blir fint och skapar stolthet.
Kommentera