Löner

Regeringen backar om lärarlönelyftet

Lina Axelsson Kihlblom lönelyft

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom efter kritiken från facket: ”Viktigt att de riktade statsbidragen fyller sin funktion på bästa sätt”.

Regeringen ändrar sig och behåller statsbidraget till lärarlönelyftet.
– Vi ser vikten av att lärare får ta del av de statsbidrag som har beslutats för att höja lärarnas löner. Ska fler elever lära sig mer behövs fler utbildade lärare i skolan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Regeringen föreslog tidigare i år att statsbidraget för lärarlönelyftet skulle sänkas från tre miljarder till två under 2023 – för att sedan sjunka till bara en miljard 2024.

Tanken var att pengarna till Lärarlönelyftet skulle flyttas till statsbidraget för likvärdig skola och på så sätt underlätta administrationen för kommunerna, som fortfarande skulle ha ansvar för att lärarlönelyftet.

Fahlén: ”Oerhört problematiskt”

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom utgick från att de kommuner som permanentat lärarlönelyftet skulle fortsätta med det. Men Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén varnade för vad som skulle kunna hända med de 24 procent lärare där huvudmännen ännu inte permanentat lärarlönelyftet – då de själva skulle kunna välja hur de fördelar likvärdighetsbidraget

– Det är oerhört problematiskt. Lärarlöner och likvärdighet är två helt olika saker, och bidragsramarna beräknas annorlunda. Vi ser enorma svårigheter med idén och vi vill inte att regeringen genomför detta, sade Åsa Fahlén då.

Har lyssnat på kritiken

Nu har regeringen lyssnat på kritikerna och beskriver sitt nya beslut som ett resultat av samtal med fackförbund, huvudmän, skolmyndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner.

– Det är viktigt att de riktade statsbidrag som finns inom skolområdet fyller sin funktion på bästa sätt samtidigt som huvudmännen inte drunknar i administration, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Skolministern säger att regeringen kommer nu att göra en översyn av strukturen för de olika anslagen och statsbidragen som ingår i dem – och att det är regeringens avsikt att låta medel för lärarlönelyftet ligga kvar som tidigare.

Ett annat förslag

Regeringen ser över hur konstruktionen av lärarlönelyftet och andra riktade statsbidrag på skolområdet bör se ut i framtiden.

Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund har ett förslag på en mer sammanhållen syn av statsbidragen till skolan:

– Vi vill se ett statsbidrag för skolväsendets kompetensförsörjning: Lärarlönelyftspengar, karriärtjänstpengar och pengar till ett nytt professionsprogram. De delarna kan ingå i ett helhetstänk och man kan behålla syftet med lärarlönelyftet – som ju var att öka attraktiviteten i yrket. Likvärdighetsbidraget har ett helt annat syfte, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm