mimmi_och_hhk

Mimmi Rönnqvist , ordförande i LR stud (t.v) och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Höstbudget

Regeringens lärarsatsning hyllas: ”Jättebra lösning”

Regeringen anslår nya miljoner i höstbudgeten för att minska lärarbristen.
Bland annat läggs stora summor på olika utbildningar för blivande och redan verksamma lärare.
– Det är en bra satsning, Mimmi Rönnqvist från LR stud.

Regeringen avsätter drygt 500 miljoner kronor i höstbudgeten till skola och utbildning, som bland annat är tänkta att gå till att minska lärarbristen.

150 miljoner kronor ska gå till ett åtgärdspaket för fler vägar in i läraryrket, inklusive att få möjlighet att snabbare läsa in en lärarutbildning genom relevanta sommarkurser, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och vidareutbildning av lärare (VAL) – samt kompetensutveckling för lärare i Läslyftet, och förlängning av Lärarlyftet II.

– Det är viktigt. Vi har en stor lärarbrist, och även om vi nu bygger ut lärarutbildningen med 10 000 nya platser så tar det tid att utbilda den vägen. Vi behöver ta till vara på både de lärare som vi har som kanske saknar behörighet i exempelvis ett ämne, eller andra som har akademiska kurser som skulle kunna tänka sig att bli lärare, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning till Skolvärlden.

– Vi ser att söktrycket på KPU är ganska högt. Det verkar vara en stor grupp som har en annan akademisk bakgrund som kan tänka sig att skola om sig till lärare. Det vill vi ta till vara.

Fler sommarkurser för blivande lärare är ett sätt att minska den stora lärarbristen, menar Helene Hellmark Knutsson. Tanken är att det ska kunna vara sommarkurser som finns inom antingen KPU eller lärarprogrammet, så att man kan läsa in antingen den kompletterande utbildningen eller sin utbildning snabbare. 

– I stället för att jobba under sommaren kan man då med studiestöd läsa så att man blir fortare klar med sin examen. Vi kan ta till vara de människor som nu vill skola om sig till lärare, och även de lärarstudenter som ser ”jag skulle kunna läsa in det här fortare och bli färdig lärare fortare”. Det är ett sätt att möta den stora lärarbrist som vi är mitt uppe i, sedan att vi också kan nå nya grupper som vi tidigare inte har kunnat nå, säger Helene Hellmark Knutsson och fortsätter:

– Alla barn ska ha rätt att möta en kunnig och legitimerad lärare. Jag ser det här som en jätteviktig pusselbit för att vi ska nå det målet.

Mimmi Rönnqvist, ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening tycker att regeringens åtgärdspaket låter positivt.

– Det är en bra satsning. Överlag tycker jag att kul med försök till nya lösningar för man måste komma ur gamla spår, säger Mimmi Rönnqvist.

– Jag tror att det skulle kunna vara en jättebra lösning. Det är säkert inte alla som skulle nappa på det, men det finns säkert de som skulle det. Lärarutbildningarna är långa och i dagens läge finns väldigt få kvalificerade sommarjobb. Därför tror jag på ett sådant alternativ. Vi behöver göra lärarutbildningen mer tillgänglig för fler och betydligt mer attraktiv.

Regeringen avsätter även pengar till en informationskampanj både för Skolverket och Universitet- och högskolerådet (UHR) för att bättre informera om de olika vägarna in till läraryrket.

– Det har varit någonting som har efterlysts. Även om vi har haft KPU under lång tid så verkar det ha varit okänt för många. Det här är en möjlighet för fler att få upp ögonen för vägen in till läraryrket, säger Helene Hellmark Knutsson.

Ytterligare 100 miljoner avsätts för insatser i grundskolans lägsta årskurser. Det är den aviserade läsa-skriva-räkna-garantin som får mer medel, liksom förskoleklassen som ska bli obligatorisk.

Pengar viks även till fler lärare i kulturskolan. 33 miljoner kronor ska gå till utbildning av fler lärare.

– Det är en viktig del i vår satsning att göra kulturskolan mer tillgänglig för fler. Vi vill att fler barn ska kunna gå på kulturskolan och då måste vi också ha fler lärare även där, säger hon. 

Kommentera