budgetsammanstallning
Budget

Sammanställning: Här är skolsatsningarna i budgeten

Regeringen har presenterat sin höstbudget – hur investerar man i skolan?
Skolvärlden har sammanställt det du behöver veta i regeringens höstbudget som berör skolan och lärarna.

Under onsdagsmorgonen presenterade regeringen sin höstbudget. Mycket av det som finns med i den är känt sedan tidigare. Men det har samtidigt skett en del under den senaste tiden.

Svårt att hänga med i finanssnacket? Här följer en sammanställning av hur lärare, studie- och yrkesvägledare och skolan berörs av regeringens höstbudget.

Den 14 september presenterade regeringen att man föreslår ett tillskott på sex miljarder till skolan för att bryta ojämlikheten i skolsystemet. Totalt rör det sig om en infasning av ett nytt stöd på sex miljarder till skolan. Under 2018 handlar det om ett belopp på 1,5 miljarder, året därpå 3,5 miljarder och totalsumman ska vara nådd 2020.

– För att man ska kunna lyckas på de skolor med elever som har det tuffast så måste man ha resurserna för att lärare ska ha mer tid, för att det ska finnas speciallärare och elevhälsa – för att det helt enkelt ska finnas möjlighet att göra det där extra för eleverna, sa utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Skolvärlden.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén välkomnar resurstillskottet:

– Regeringens tillskott till skolan är ett viktigt steg för att förbättra skolresultaten. Nu utgår jag från att ingen sätter käppar i hjulet för den satsning på större likvärdighet som skolan så väl behöver.

– Hittills har kommuner och friskolor misslyckats med att ge alla elever lika förutsättningar. Nu är det uppenbart att staten får ta ett större ansvar för att garantera likvärdigheten. Det är en stor och viktig framgång för Lärarnas Riksförbund, säger Åsa Fahlén.

Den 5 september meddelade statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) att regeringen satsar 4,3 miljarder kronor på utbildning och jobb nästa år, och att de successivt ökar till 6,4 miljarder kronor till 2020.

Regeringen vill fortsätta satsa på vidareutbildning genom att bygga ut satsningen Kunskapslyftet med 32 000 platser fram till 2021. De största satsningarna görs på yrkesvux och yrkeshögskolan med en permanent utökning av utbildningsplatserna. Det innebär 18 000 fler platser inom vuxenutbildningen nästa år.

– Det är en stor satsning ur regeringens höstbudget, sa statsminister Stefan Löfven på pressträffen.

Regering har även lagt fram ett förslag om att det ska vara möjligt att få skattereduktion för medlemsavgiften till fackföreningar. Förslaget är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft i juli 2018.

– Vi har alltid tyckt att det här är en klok modell eftersom vi inte vill att politiken ska lagstifta om löner och arbetsmarknadens villkor. Vi vill att parterna ska göra det, och då måste man ha starka parter. Att göra det förmånligt att vara medlem som arbetstagare i ett fackförbund har bland annat gjort att vi har väldigt starka parter på arbetsmarknaden, säger Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Regeringen avsätter även närmare 500 miljoner kronor inom området skola och utbildning, som bland annat är tänkta att gå till att minska lärarbristen.

150 miljoner kronor ska gå till ett åtgärdspaket för fler vägar in i läraryrket, inklusive att få möjlighet att snabbare läsa in en lärarutbildning genom relevanta sommarkurser, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och vidareutbildning av lärare (VAL) – samt kompetensutveckling för lärare i Läslyftet, och förlängning av Lärarlyftet II.

– Det är viktigt. Vi har en stor lärarbrist, och även om vi nu bygger ut lärarutbildningen med 10 000 nya platser så tar det tid att utbilda den vägen. Vi behöver ta till vara på både de lärare som vi har som kanske saknar behörighet i exempelvis ett ämne, eller andra som har akademiska kurser som skulle kunna tänka sig att bli lärare, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning till Skolvärlden.

Regeringen satsar 162 miljoner kronor på gymnasieskolan nästa år. 83 miljoner går till att stärka yrkesprogrammen kvalitet och locka fler till jobbet som yrkeslärare.

– Vi förbättrar gymnasieskolans yrkesprogram och vi gör det rejält, så att de ska bli mer attraktiva. Arbetsgivarna skriker ju efter arbetskraft, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) till Svenska Dagbladet.

Kommentera