anna_ny

Anna Ekström (S) vill se ett tak för antalet nyanlända elever i varje skola.

Nyanlända

Ris och ros till Ekströms flyktingförslag

Gymnasieminister Anna Ekström (S) vill se ett tak för hur många nyanlända elever en kommun ska ta emot, och samtidigt göra det obligatoriskt för alla kommuner och skolor att öppna dörrarna för flyktingbarn.

Idag råder stora skillnader mellan kommunerna vad gäller hur många nyanlända elever skolorna tar emot – trots att alla kommuner är skyldiga att bidra. I topp ligger små kommuner, medan storstadskommunerna är mer restriktiva.

För att jämna ut fördelningen kommer Socialdemokraterna att presentera ett förslag om att alla kommuner och skolformer ska ta emot nyanlända elever – upp till en viss gräns. Meningen är att eleverna ska spridas över landet.

– Socialdemokraterna vill att fler skolor ska vara med och ta emot nyanlända elever. I nuläget är det tio procent av skolorna som tar emot hälften av alla nyanlända elever. Det är något som vi vill förändra genom att på sikt införa ett tak för hur stor andel nyanlända som ska kunna gå på en och samma skola, skriver Anna Ekström i ett mejl till Skolvärlden.

Sedan början av 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända. Åsele kommun är en av de som tagit emot flest, procentuellt sett.

– Det är väl logiskt att man ska sprida mottagandet. Jag kan inte se att det ska vara någon nackdel att sätta ett tak utifrån kommunbärighet. Det vet vi hur det ser ut i Sverige, det är vissa kommuner som av olika skäl sagt att man inte har möjlighet. Men det är ett moraliskt ansvar, säger Reinhold Näsström, skolchef i Åsele kommun.

I Nacka kommun utanför Stockholm, är Mats Gerdau skeptisk. Han är moderat ordförande i kommunstyrelsen, och förespråkare för det fria skolvalet. I Nacka är det obligatoriskt.

– Anna Ekström ger uttryck för ett uppifrånperspektiv, vi ska tvinga ut eleverna på olika skolor. I min värld så är det eleven som ska välja skola, inte skolan som ska välja elev. Även flyktingbarn ska få välja skola, säger han.

Men antalet nyanlända barn är lågt hos friskolorna.

– Regeringen har öppnat upp för möjligheten för fristående skolor att göra avsteg från kösystemet för att få in nyanlända elever, men hittills har få skolor utnyttjat den möjligheten. Med ett tak för hur många nyanlända som ska kunna gå på en och samma skola kommer fler friskolor att behöva vara med i mottagandet, säger Anna Ekström.

Vellinge i Skåne är en av de kommuner där de nyanlända eleverna är få. Men Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande, är positiv till Ekströms förslag.

– I vårt arbete med nyanländas skolgång har vi en utgångspunkt om att sprida ut dem mellan skolorna, och deras förslag ligger i linje med detta. Jag tror att det är en förutsättning för en lyckad skolgång och integration. Hos oss är det friskolorna som behöver steppa upp, säger han.

Svante Tideman, vice ordförande vid Lärarnas Riksförbund, säger att han gärna tar en titt på förslaget.

– Vi är positiva till att titta på alla förslag som gör att skolorna inte blir segregerade. Det är jätteviktigt att alla som går i skola får möta varandra. Det finns inget positivt med segregering. Lärarnas Riksförbund är för att man ändrar på regler till friskolorna, där syskonförtur och tid i kön räknas och det blir svårt för nyanlända att välja skola.
Förslaget som Anna Ekström presenterar är en del i ett paket med skolpolitiska förändringar som kommer att dras vid Socialdemokraternas partikongress i maj.

– Detaljerna kring hur ett sådant tak skulle kunna utformas är något som naturligtvis måste utredas noggrant. Det viktiga är att vi kommer bort från den nuvarande situationen där ett fåtal skolor bär hela ansvaret för att ta emot nyanlända elever, säger Anna Ekström.

För Åsele kommun har situationen förändrats igen, i och med att flyktingförläggningen lagts ner. Några av barnen som började i skolan hösten 2015 har nu flyttat in i lägenheter.

– Om man ska summera så har det varit en hektisk tid, men det har känts bra att göra det så bra som möjligt. Vi hoppas att de som far de ska tänka goda tankar om sin tid i Åsele, säger Reinhard Näsström.

Kommentera