Forskaren

Risk att locket läggs på

Hallå där Emma Arneback, du är författare till avhandlingen ”Med kränkningen som måttstock. Om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan”, och lektor i pedagogik vid Örebro universitet.

Du undersökte hur 113 olika gymnasieskolor planerade att bemöta främlingsfientlighet. Vad såg du?
– Jag såg att lagstiftningen från 2006 – elevskyddslagen som senare mynnade ut i diskriminerings- och skollagstiftning – haft en stark inverkan. I lagen säger man att inga barn eller ungdomar ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Det har påverkat skolorna mycket. Det är lätt att säga juridiskt men är ganska komplext i praktiken. Hur ska jag veta om någon blir kränkt? 

Du menar att det kan leda till att locket läggs på?
– Det finns en risk, men det beror på hur man hanterar det. En del skolor tänker att det är för känsligt och jobbigt att till exempel ta in partier till skolan när det är val. Man ser det som en fråga som skolan inte kan hantera, med skälet att skydda eleverna. Andra tänker att det är viktigt att försöka ha en politisk diskussion, men att förhindra att någon blir uppenbart kränkt. Det finns en risk att det här är en lagstiftning som gör att lärare känner sig osäkra och vill ha ryggen fri.

Hur väl förbereder lärarutbildningen de blivande lärarna på att bemöta främlingsfientlighet?
– I och med den nya lagstiftningen har det blivit en del av lärarutbildningen: att väldigt tydligt diskutera vad det innebär att arbeta med likabehandling och värdegrundsfrågor och att lära lärare att hantera det, eftersom det finns ett juridiskt uppdrag med tolkningsutrymme.

Hur arbetar ni på Örebro universitet med frågorna?
– Vi har en kurs om likabehandling i teori och praktik. Det är inte bara om rasism, utan alla typer av maktordning, förtryck och diskriminering i skolan. Det är för att man ska känna till lagstiftningen men också för att känna till olika pedagogiska idéer och hur man kan arbeta med dem. Vi försöker göra studenterna medvetna om hur det professionella uppdraget ser ut, och samtidigt skapa didaktiska verktyg för att hantera situationer som kan uppkomma

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm