anna_ekstrom_klassrum

Anna Ekström är gymnasie- och kunskapslyftsminister.

| Foto: Magnus Glans / Shutterstock
Läraryrket

S vill inrätta professionsprogram efter valet

Tydligare karriärvägar och relevant fortbildning för lärare, samt bättre VFU för lärarstudenter med permanenta övningsskolor. Det vill S göra till verklighet efter valet om de sitter i regeringsställning.
– Vi vill sätta igång med det här arbetet väldigt snabbt efter valet, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) till Skolvärlden.

2016 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att se över hur läraryrkets attraktivitet kan ökas. I mars i år presenterade utredaren Björn Åstrand sina förslag på ett nationellt professionsprogram för lärare, med bland annat fyra tydligt definierade karriärsteg, och lagstadgad rätt till fortbildning.

Nu bekräftar alltså Socialdemokraterna att de vill jobba med att implementera någon version av detta så snart som möjligt, om de får fortsätta att styra landet efter valet i September.

Några detaljer om hur nära utredarens förslag Socialdemokraternas version av ett professionsprogram skulle se ut kan de dock inte bjuda på.

– Att bestämma detaljer hade stridit mot själva idén. Jag tror att lärarna är trötta på att andra utformar fortbildning och karriärutveckling åt dem. Istället vill vi bjuda in professionerna och parterna på arbetsmarknaden för att närmare utforma professionsprogrammen gemensamt. Det arbetet vill vi sätta igång med väldigt snabbt, säger Anna Ekström.

Hon menar att bristen på systematisk kompetensutveckling för lärare är något hon funderade över även under sin tid som generaldirektör på Skolverket 2011-2016, och innan det när hon var ordförande i Saco 2001-2011.

– Under min tid som chef för Skolverket har jag sett en del kompetensutveckling som ligger väldigt långt från undervisningen, det som är lärarnas arbete. Framgångsrika skolsystem har en utvecklad kompetensutveckling. Och när jag tänker på tiden inom Saco så fanns inom de yrkesgrupperna ofta väldigt tydliga kompetensutvecklingsprogram, något som saknas på lärarsidan.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) konstaterade 2017 att försöken med övningsskolor för lärarstudenter på flera sätt stärkte kvaliteten på deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU), och nu vill S se till att försöken övergår till permanent verksamhet.

– Den försöksverksamhet vi haft har visat på stora möjligheter utveckla VFU.                                                                                                    

Det är en viktig reform, och med den positiva från UKÄ vill vi gå vidare, säger Anna Ekström

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm