bjorn_ahstrand_full

Björn Åstrand vill vända skolan bort från ”one-size-fits-all”-reformer.

| Foto: Emil Hedman
Läraryrkets framtid

Regeringens utredare: ”Hur seriösa är vi med skolan?”

Björn Åstrand är mannen som har regeringens uppdrag att utreda hur lärarprofessionens attraktivitet ska ökas. Hans arbete har just kommit igång, men en sak har han redan klart för sig – det behövs mindre politik och mer verkstad i svensk skola.

Utredningen i korthet

Björn Åstrand ska utreda och lämna förslag på tidsplan och lagförändringar vad gäller:

  • Legitimationsreformen
  • Lärares kompetensutveckling
  • Karriärvägsreformen (förstelärare, lektorer och lärarlönelyft)
  • Lärare till skolor med svåra förutsättningar
  • Lärares, rektorers och förskolechefers arbetsbörda
  • Förskolechefer – ändra namn till rektorer
  • Modersmål och svenska som andraspråk

I september påbörjade Björn Åstrand sitt utredningsuppdrag för att utveckla lärarprofessionen inom projektet ”Nationell samling för läraryrket”. Han sitter sedan tidigare som ledamot i Skolkommissionen.

– I grund och botten handlar det om att Sverige måste ta ställning. Hur seriösa är vi med det här? Hur mycket satsar vi på skolan? På djupet, säger han till Skolvärlden.

Björn Åstrand är nyss hemkommen från Singapore där han studerat skolsystemet. Han menar på att Sverige kan lära sig mycket av dem.

– Det är klart att det är ett helt annat sorts samhälle än vårt, man kan inte jämföra rakt av. Men där har man identifierat utbildningen som nyckelfaktor för framtiden, och tagit konsekvenserna av det. Det handlar inte bara om att investera fler slantar, även om jag tror att det också behövs. Men det handlar om att tänka ”barns utveckling före annat” och sedan tillåter man ingenting annat att gå före. Inte vad som passar lärosätena, svensk förhandlingskultur eller sådant. Ingen annan hänsyn får gå före, säger han.

Du talar till viss del om ett annat synsätt på hela systemet. Vilka möjligheter har du inom ramarna för Nationell samling för läraryrket att föreslå den typen av genomgripande förändringar?

– Även om det skulle kunna kännas moraliskt rätt att komma med ett perfekt förslag, så är det ju inte värt något om det inte går att realisera och upprätthålla långsiktigt. Men jag förväntar mig att politiken kan låta bli att göra partipolitik av det, och istället lyssna på oss som är i professionen och lita på att det vi kommer fram till i dialog tillsammans, det är vägen framåt.

Skolvärlden intervjuade Björn Åstrand i maj, i samband med Skolkommissionens delbetänkande som innehåller grunden till uppdraget att utveckla lärarprofessionen. Han talade då om vikten att förtydliga karriärstegen för lärare.

– Det finns en lönespridning, men vi kanske kan upprätta bättre kriterier för den. Lärare har i decennier bett om goda förutsättningar för kompetensutveckling. Idag finns det ingen systematik i hur du erbjuds att utvecklas i ditt arbete men det tror vi att ett professionsprogram skulle kunna råda bot på. Som bygger på olika nivåer där man får gott stöd under de första åren då man ska lära sig att hantera alla de svårigheter som finns i yrket. Och sen att man får gott stöd att fördjupa sig när man börjar gå över mot en expertnivå och så vidare, sade han då.

Det har varit ryckigt de senaste 30 åren 

Björn Åstrand påpekar nu att även om Sverige i internationella mätningar hör de som satsar mest pengar på skolan, så har vi en låg grad av systematik. Han tror att alla svenska lärare skulle ha nytta av ett system som är mer stabilt, översiktligt, och att förändring var en inbyggd del av systemet istället för något som kommer plötsligt. Där reformer ”förädlas” snarare än byts ut.

– Vill man ta vara på enskilda lärares önskan att vara lite bättre i morgon än idag, så kan man inte ha vilka modeller som helst. Man kan inte ha det så att det förändras efter varje riksdagsval. Jag tror att det är en erfarenhet som har liksom blivit in-ympad i lärarkåren, att det har varit ryckigt de senaste 30 åren. Medan lärarna utvecklar strategier för sitt unika klassrum, är ju reformerna mera one-size-fits-all. Då kan man som lärare bli lite tveksam och undra ”kommer det här verkligen hjälpa mig?”.

Han refererar igen till besöket i Singapore. Där tar man ställning var femte år, oavsett politiken: har behoven förändrats? Har vi kommit till nya insikter? Har omvärlden förändrats? Och sedan utvecklas skolsystemet utifrån det.

– Jag ser mest fram emot att få diskutera de här sakerna med många kloka människor och att vi kommer fram till förslag som faktiskt leder fram till att det blir verkstad. Inget uppdrag kan väl vara mer hedervärt än att få lägga tid på att försöka komma fram med riktigt många förslag som bidrar till våra barns utveckling?

Uppdraget ska delredovisas den 1 juni 2017 och slutredovisas senast 1 december 2017.

Björn Åstrand sitter även som ledamot i Skolkommissionen, och är dekan för lärarutbildningen i Karlstad.

Kommentera