Valrörelsen

SD har lägst stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna

jimmie-akesson-valsedlar
Rapporten i korthet

Rapporten ”Skolan, valet och SD-väljarnas prioriteringar” visar att:

Det finns potentiellt 2,7 miljoner röster att vinna på en bättre skolpolitik.

Endast 20 procent av SD-väljarna tycker att partiet har den bästa skolpolitiken.

Endast 25 procent av SD-väljarna stöder vinstuttag ur friskolor.

Liksom samtliga andra väljargrupper prioriterar SD-väljarna en likvärdig skola högre än det fria skolvalet, även om skolvalet rankas som viktigt av 68 procent av SD:s väljare jämfört med 60 procent av väljarkåren i stort.

En majoritet av SD-väljarna (66 procent) vill se ett statligt huvudmannaskap för skolan.

Endast var femte SD-väljare stöttar partiets skolpolitik. Bland annat vänder sig de egna väljarna mot partiets ja till vinster i friskolan, enligt en ny undersökning.

Liksom väljarkåren i stort placerar Sverigedemokraternas väljare en likvärdig skola i hela landet och skolans kompensatoriska uppdrag högst på skolpolitikens prioriteringslista. Partiets sympatisörer utmärker sig genom ett något starkare stöd för det fria skolvalet än genomsnittet, och samtidigt ett starkare stöd för ett statligt huvudmannaskap för de kommunala skolorna.

Men det som framför allt sticker ut i Lärarnas Riksförbunds undersökning ”Skolan, valet och SD-väljarnas prioriteringar” är att SD åtnjuter lägst förtroende av alla riksdagspartier för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Endast var femte SD-väljare tycker att partiet har den bästa skolpolitiken, och bara var fjärde SD-väljare stödjer partiets positiva hållning till vinstfrågan.

”Analysen i rapporten visar att partiet har många potentiella väljare att vinna på att presentera en bra skolpolitik, det vill säga en politik som åtminstone ligger nära de egna sympatisörernas uppfattningar i viktiga frågor” skriver LR:s föreningsordförande Åsa Fahlén i rapportens förord.

Enligt LR:s undersökning finns 2,7 miljoner potentiella röster att vinna på en bättre skolpolitik. Siffran baseras på att nästan fyra av tio väljare som vet vilket parti de tänker rösta på samtidigt säger att de är beredda att rösta på ett annat parti om det skulle ha en bättre skolpolitik.

”Partiet bör satsa på frågan om nationell likvärdighet i sin skolpolitik, och det visar sig att SD-sympatisörer sticker ut när det gäller till exempel starkt stöd för statlig skola. Här finns ett starkare stöd jämfört med väljarkåren generellt, även om en majoritet av väljarkåren också är inne på samma spår i just den frågan” skriver Åsa Fahlén i förordet.

Sverigedemokraternas landsdagar pågår 25–28 november i Karlstad.

Kommentera