skl_avtal

Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.

Läraravtalet

SKL om förhandlingarna: ”Inte så mycket dramatik”

SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl är inte orolig, trots det strandade läget med lärarfacken.
– Egentligen ligger det inte så mycket dramatik i medling på lärarområdet, säger han.

Förhandlingarna mellan lärarfackens gemensamma förhandlingsdelegation Lärarnas samverkansrådoch arbetsgivaren Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta har pågått sedan årsskiftet.

Det nuvarande avtalet gick ut den 31 mars, men har förlängts då parterna inte har kommit överens. På måndagskvällen blev det klart att parterna gemensamt har kallat in medlingshjälp.

Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL, anser att det inte är något ovanligt att ta in medlare. 

– Nu har vi kommit tillden punkten där vi ber en medlare komma till bordet. Egentligen ligger det inte så mycket dramatik i medling på lärarområdet. Vi har senast 2010–2012 nått avtal efter medling, det är en del av den svenska modellen och har använts rätt flitigt, säger Niclas Lindahl till Skolvärlden. 

Är det inte lite underligt att det blev så här med tanke på den lärarbrist vi har? 

– Vi från kommunernas sida anser att det är givet att vi behöver attrahera nya medarbetare, exempelvis i skolan. Men vi behöver också, för att kunna möta de ökade behoven, utveckla nya arbetssätt och det kan ske genom att hitta nya samarbeten mellan olika yrkesgrupper. 

– Man måste kunna organisera skolan på ett sätt som vi inte gör i dag och hitta sätt att använda tekniker på ett annat sätt i exempelvis undervisningen och skolan eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt med lärare eller andra yrkesgrupper för att bedriva verksamheten på samma sätt som vi har gjort hittills. Där ligger det en stor utmaning. 

Ni har som er viktigaste fråga att ändra reglerna för hur man turordnar vid arbetsbristuppsägningar – varför fokuserar ni på den frågan så hårt i det här läget?

– Det här ligger utifrån det jag nyss sa med att hitta nya arbetssätt och att bredda och komplettera de kompetenser som finns hos befintlig personal. När det gäller de här reglerna för omställning och turordning så är det regler som redan gäller i all kommunal verksamhet, efter överenskommelse med samtliga andra fackförbund. Helheten i det här syftar till att stödja nya arbetssätt, nödvändiga sådana, även i förskolor och skolor, säger Niclas Lindahl och fortsätter: 

– Så de här föreslagna turordningsreglerna handlar inte på något sätt om att säga upp lärare i en situation där vi har en lärarbrist. Syftet är att snabbare identifiera vilka som är i behov av omställningsåtgärderna och genom lokal omställning så kan exempelvis lärare som saknar viss kompetens få behörighet eller komplettera den befintliga kompetensen man har. Med de här bättre reglerna så kan vi snabbare möta efterfrågan och koppla på rätt kompetensutvecklingsinsatser. 

Hur ser du på en eventuell strejk?

– Nu fortsätter vi förhandlingarna med stöd av medlare, med ambitionen att landa ett avtal. 

I en debattartikel i Dagens Samhälle listar LR:s Åsa Fahlén och Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, sju krav som bör finnas med i ett nytt avtal. 

– När det gäller en avtalsförhandling så är det många delar och bitar som ska gå ihop till en helhet och jag väljer att inte kommentera ytterligare delar i det här. Det här är en dialog som vi för med parter vid förhandlingsbordet för att få ihop den här helheten till slut, sägerNiclas Lindahl.

Är du hoppfull att ni ska nå en överenskommelse? 

– Det finns alltid möjliga lösningar på alla problem.  

Kommentera