korridor

Ann Tunell, jobbar med att minska skolket på Högbergsskolan i Tierp. Ett år senare har frånvaron nästintill halverats.

Skolk

Metoden halverade skolket på ett år

Ann Tunell, specialpedagog på Högbergsskolan i Tierp, har genom att lyssna på eleverna, ge dem respekt och stötta dem lyckats halvera skolkandet på skolan på ett år.

Anns tips för att minska skolket

Steg 1: Hitta en person på skolan tillsammans med skolhälsoteamet vill engagera sig och delta.

Steg 2: Prata med eleverna första skoldagen och förklara hur CSN-bidraget fungerar samt få varje lärare att kvittera sina lektioner direkt. På så sätt kan uppföljning kring frånvaro hanteras direkt.

När Skolvärlden når Ann Tunell har hon varit och kollat läget på skolområdet. Hon har en megafon som hon ropar i när hon ser tjuvrökare på skolgården och pratar med elever som hänger kvar i korridorerna efter att lektionerna börjat.

– Jag har förklarat hur fem minuters pratande med kompisar när man egentligen ska sitta på en lektion kan bli väldigt lång tid i slutändan och hur det i sin tur går ut över familjens ekonomi, säger Ann Tunell.

Projektet att dra ner på den ogiltiga frånvaron tog Ann Tunell på sig förra året och började läsåret med att prata med de nya ettorna på skolan. Hon förklarade hur CSN-bidraget och den frivilliga skolan går ihop och hur bidraget dras in om man har förmycket ogiltig frånvaro. Det kopplade hon sedan till vad som händer med en familjs ekonomi om detta skulle inträffa.

Hon är även noga med att berätta vad som räknas som att vara studieaktiv och inte. Något som inte bara haft en positiv inverkan på statistiken, som visar att frånvaron minskat från 10,20 procent till 5,01 procent på ett år, varav den ogiltiga frånvaron minskade från 1,66 procent till 0,94 procent, utan även lärarnas arbetsmiljö.

– Jag hade en lärare som kom till mig och sa att det verkligen märktes vilken effekt jag haft på eleverna. De kommer i tid, har med sig penna och papper och en elev hade till och med bett om ursäkt för att den inte hade haft med sig en linjal och frågade om det var okej att gå ut och hämta den i skåpet, säger Ann Tunell.

Hon menar att dagens tänk kring skolkande elever måste ändras:

– Det är oftast inte deras fel, de har så mycket annat som är jobbigt runtomkring sig och det är där jag kommer in. Låt lärarna vara lärare så kan jag prata med eleverna om det personligt jobbiga. Vi tittar varje dag på frånvaron i vårt datasystem och min önskan är att det här arbetssättet ska börja redan i grundskolan. Man kan redan där se vilka som kommer få det jobbigt framöver. Varför gör inte skolan något redan då? Varför finns det inget skyddsnät för dessa elever? frågar hon sig.

Kommentera