Debatt

”Skolan behöver nya kraftfulla reformer”

debatt_oliver_andersson

Oliver Andersson, distriktsordförande för MUF Västra Götaland Västra, anser att det bör införas ett inträdesprov i svenska, engelska och matematik för att garantera en miniminivå hos blivande lärare.

| Foto: Shutterstock

Den svenska skolan står inför stora utmaningar. Alldeles för många elever klarar idag inte grundskolan. Det behöver ändras, ungas framtid står på spel. Kraftfulla reformer som får ordning på skolan behöver komma på plats. Men för att det ska vara möjligt krävs ett maktskifte till en regering som ser allvaret med hela skolan och inte låser sig fast i symbolpolitik.

En av Socialdemokraternas största valfråga är att “ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan”. I praktiken betyder det att Socialdemokraterna går till val på att lägga ner Sveriges friskolor. Att skolan kommer bli en valfråga är det nog få som tror annat om. Det stora problemet med debatten om skolan är att den alltför ofta fokuserar på friskolor och dess möjlighet att ta ut vinst, i stället för skolans verkliga problem.

Två olika synsätt

I den svenska skoldebatten står ofta två synsätt mot varandra. Det ena synsättet beskriver att problemen med skolan oftast beror på yttre faktorer. Att skolor har fel sammansättning av elever, att det saknas resurser, behövs mer pengar, samt att lärarlönerna är för låga och att friskolor dränerar den kommunala skolan på pengar. Det andra synsättet handlar mer om det är ordning och reda i klassrummet, om kunskapsmålen tillräckligt bra och tydliga, och om vår lärarutbildning är tillräckligt bra?

Svensk skola har allvarliga problem. Var fjärde elev som går ut grundskolan idag har inte fullständiga betyg. 14% av alla elever som går ut grundskolan har inte gymnasiebehörighet. Klassrummen är stökiga och det finns inga konsekvenser för de som bryter mot skolans regler. Vi har en lärarutbildning som antar i princip alla som söker och lärarutbildningen är i många delar undermålig. Vi har en betygsinflation som på sikt kommer urholka det svenska skolsystemet, om inte denna trend vänds.

Kraftfulla reformer

För att möta dessa problem behöver svensk skola kraftfulla reformer som faktiskt gör skillnad. Men för att det ska vara möjligt krävs en moderatregering som ser skolans verkliga problem och inte bara fastnar i symbolpolitik. Sveriges elever förtjänar bättre, de förtjänar en verklig förändring av skolan.

Sverige behöver:

1. Reformera lärarutbildningen. För att komma till bukt med lärarutbildningen och attrahera fler kompetenta lärarstudenter bör kraven på kunskaper i undervisningsämnet höjas. Vi bör också införa ett inträdesprov i svenska, engelska och matematik för att garantera en miniminivå hos blivande lärare. Den pedagogiska utbildningen bör skäras ner till ett år och förläggas på en skola där läraren arbetar halvtid och lär sig genom en kombination av kurser och praktiskt arbete.

2. Öka den traditionella undervisningen. Skolan behöver ett större fokus på lärande och kunskap. Flumskolan och det progressiva lärandet ger inte elever större kunskaper, utan sämre förutsättningar. Vi behöver fokusera mer på läroboken framför det digitala läromedlet, öka katederundervisningen istället för att elever ska söka kunskap på egen hand och betona att mer faktakunskaper krävs i skolan.

”Minskar betygsinflationen”

3. Inför central rättning av nationella prov och ett slutprov i nian. Att införa central rättning av nationella prov och ett slutprov i nian, skulle vara ett enkelt sätt att minska betygsinflation. Med ett slutprov i nian, där man får visa vilka kunskaper man har ger även möjlighet till ett mer rättvist slutbetyg där kunskaper sätts i centrum och där inte arga föräldrar, upprörda elever eller vissa åsikter får styra betygssättningen.

Att lyckas i skolan är en förutsättning för att lyckas senare i livet. Lösningen är inte mer pengar, utan kraftfulla reformer som en gång för alla får skolan att fungera som den ska göra. En skola där alla elever går ut grundskolan med godkända betyg.

Oliver Andersson, distriktsordförande MUF Västra Götaland Västra

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm