helene_oberg
Foto: Miljöpartiet Stockholm
Är inte missnöjda

Regeringen: ”Skolverket gör ett fantastiskt jobb”

Regeringen skyller problemen på Alliansen. Men de har ännu inte vidtagit några åtgärder för att rätta till dem.
– Vi har väntat in rapporten från Statskontoret, säger statssekreterare Helene Öberg.

Det var under Alliansens åtta år vid makten som antalet regeringsuppdrag till Skolverket ökade dramatiskt och dessutom blev alltmer detaljerade. Den nya regeringens första år har dock inte inneburit någon förändring. Trots att man känt till problemen det fört med sig.

–  När vi kom i regeringsställning kände vi tydligt att styrningen av Skolverket inte hade varit tillräckligt bra. Det var därför vi vände oss till Statskontoret med ett uppdrag att gå igenom detta. Vi är glada att rapporten nu har kommit. Det är värdefulla synpunkter och vi kommer att gå igenom alla punkter för att se vad vi kan göra, säger Helene Öberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

När ska ni återkomma med konkreta åtgärder utifrån kritiken?

– Det är dumt att säga en specifik tidpunkt. Vi ska gå igenom rapporten. Det vi vill uppnå är att regeringens satsningar på skolan får bra genomslag. I dag vet vi att statsbidragen främst når dem som redan har stor kapacitet. Vi vill nå alla skolor, inte minst de som har stora behov. Vi vill också se till att Skolverket får bra förutsättningar för sitt uppdrag. De gör ett fantastiskt bra jobb i dag, det är inte så att vi är missnöjda med Skolverket. Det är en av Sveriges viktigaste myndigheter.

Vad säger ni om kritiken att Skolverket får för många och för detaljerade uppdrag?

– Så är det och det håller vi med om. Vi har en ambition att ge Skolverket bredare uppdrag, så att de kan anpassas bättre efter skolornas behov. Det blir hämmande när man detaljstyr sin myndighet in i minsta detalj, då minskar man utrymmet för flexibilitet och målgruppsanpassning.

Hur vill ni reformera Skolverket?

– Vi har ändrat Skolverkets uppdrag från att enbart jobba med nationell skolutveckling till att också kunna jobba direkt med enskilda skolor. Det tror vi är väldigt positivt. Skolverket gör stor skillnad i dag och kommer att göra ännu större skillnad framöver. 

Kommentera