ulla_hamilton

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Inte försämrats

Skolverket pudlar om likvärdigheten

Likvärdigheten i den svenska skolan har inte försämrats de senaste åren. Skolverket har fått backa från sina tidigare påståenden.
– Det är allvarligt att Skolverket under flera år spred en bild som nu visar sig vara felaktig, säger förre utbildningsministern Jan Björklund till Sveriges Radio.

Jan Björklund kräver nu att direktiven för den av regeringen i fjol tillsatta Skolkommissionen görs om. Skolkommissionen, som leds av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, ska bland annat komma med förslag för att öka likvärdigheten i den svenska skolan.

– Den bild som Skolverket spred har mycket styrt den svenska skoldebatten och också den rödgröna regeringens agenda, menar Björklund.

2012 hävdade Skolverket att likvärdigheten i den svenska skolan försämrats och det fria skolvalet lyftes fram som en möjlig orsak till det.

– Det fria skolvalet förstärker skillnaden mellan skolorna, sa Anna Ekström i SVT:s ”Agenda” så sent som i höstas.

Detta motsägs dock av en rapport från Svenskt Näringsliv som presenterades förra veckan.

– Det finns inget entydigt klart samband mellan det fria skolvalet och minskad eller ökad likvärdighet, även om Skolverket säger att det finns. Däremot påverkar boendesegregationen väldigt starkt. Stora skillnader i resultat beror i huvudsak på denna, säger David Sundén, ek dr i nationalekonomi och en av författarna till rapporten ”Likvärdighet i den svenska skolan”.

Redan 2014 ändrade också Skolverket sina slutsatser om likvärdigheten, bland annat beroende på att resultaten i matematik från Pisa 2012 inte visade att elevernas sociala bakgrund fått någon ökad betydelse för resultaten.

På Skolverkets hemsida står det nu: ”Skolverkets egna analyser och tillgänglig forskning visar att familjebakgrundens betydelse för betygsresultat är fortsatt stor men har inte ökat sedan slutet av 1990-talet”.

Myndigheten pekar i stället på att det finns en risk för att likvärdigheten kommer att försämras framöver.

– Vi har gjort förtydliganden på vår hemsida kring vad vi har kommit fram till, och det är att de här kraftigt ökade skolskillnaderna och den ökande skolsegregationen riskerar att leda till att familjebakgrunden får en större betydelse, säger Jonas Sandqvist, utbildningsråd på Skolverket, till Sveriges Radio.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, anser att Skolverkets tidigare påståenden om likvärdigheten oförskyllt har placerat friskolor och det fria skolvalet i skottgluggen.

– Att en myndighet med sådan trovärdighet som Skolverket har tydligt säger att likvärdigheten har försämrats påverkar naturligtvis debatten och även attityden till friskolor.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm