stellan_armandsson_norrtalje

Stellan Armandsson arbetar som huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund i Norrtälje och är lärare på Grindskolan.

Arbetsmiljö

Skyddsstopp på skola efter knivhot mot lärare

Två elever har vid upprepade tillfällen misshandlat och hotat lärarna på Grindskolan i Norrtälje.
Nu har huvudskyddsombudet på skolan lagt ett skyddsstopp efter att en av lärarna knivhotats. 
– Det är extremt obehagligt, säger Stellan Armandsson på Grindskolan.

 

Under en längre tid har två elever på Grindskolan (F–9) i Norrtälje varit hotfulla och våldsamma mot flera lärare på skolan. Situationen har varit så allvarlig att lärare har blivit sjukskrivna på grund av våldet. 

– Det rör sig om fyra-fem lärare som har blivit drabbade av eleverna under en lång tid, samt flertalet vikarier. Det är ganska läskiga grejer som har hänt, säger Stellan Armandsson, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund i Norrtälje och lärare på Grindskolan.

För drygt en vecka sedan inträffade en allvarlig händelse i skolmatsalen där en av de hotfulla eleverna rusade fram mot en lärare med en matkniv. 

– Som tur är hann en kollega hojta till och varna läraren som snabbt reagerade och värjde sig från situationen. Det blev mycket dramatiskt. Utifrån det lärarna har berättat, där det rör sig om en lång historia om hot och våld som flera pedagoger har blivit utsatta för, så valde jag att begära ett skyddsstopp, säger Stellan Armandsson.
  
Skyddsombud kan kräva att arbetsuppgifter omedelbart stoppas om de innebär allvarlig fara för liv eller hälsa, och då måste arbetsgivaren lyda det. Begäran om skyddsstoppet togs emot av skolledningen som beslutade att stänga av en av eleverna under en vecka. 
 
– De drabbade pedagogerna känner att det var jätteskönt att kunna få lite andrum en vecka, så för lärarna var det jätteskönt att eleven stängdes av.

Stellan Armandsson vill inte ge några uppgifter på åldern på de hotfulla eleverna, men kan säga att det inte rör sig om elever som går på högstadiet.

Per-Arne Blomberg, regional ombudsman på Lärarnas Riksförbund, fick nyligen höra om händelsen på Grindskolan och stöttar huvudskyddsombudets begäran om skyddsstopp. 

– När jag fick höra att huvudskyddsombudet hade begärt ett skyddsstopp på grund av en attack på en lärare så tycker jag att det är bra gjort, säger han.

Trots flertalet allvarliga dokumenterade händelser där de våldsamma eleverna har varit inblandade så har skolan inte agerat, enligt huvudskyddsombudet.

– Att eleven nu har blivit avstängd skulle kanske ha gjorts tidigare utan att vårt huvudskyddsombud hade behövts ta till skyddsstoppet. Så tänker jag utifrån det lilla jag vet om det här fallet, säger Per-Arne Blomberg.

Läraren mår efter omständigheterna bra i dag, berättar Stellan Armandsson.

– Läraren har berättat att det kändes jättebra att den här åtgärden blev. Det är extremt att bli hotad med en kniv och att bära det inträffade som lärare psykiskt. Vet man som lärare att man har blivit slagen flera gånger tidigare av samma elev, så är det är inte kul alls när samma elever kommer mot en med en kniv. Man blir ju rädd och det är extremt obehagligt, säger han. 
 
Hur vanligt är det att man utfärdar ett skyddsstopp i skolans värld?
 

– Jag har aldrig hört talas om det när det gäller elever som hotat. Bara i fall då det har funnits mögel eller att det regnar in från taket, säger Stellan Armandsson.

– Man kanske måste se på en annan skolform för eleverna när det är så här pass. Eleverna kanske måste ha en mer skyddad miljö, mer utbildad personal och högre personaltäthet. Framförallt måste det vara lugnare kring de här barnen.

Enligt Lärarnas Riksförbunds tidigare undersökningar anser lärarkåren att våld och hot i skolan är ett växande problem – något som även Per-Arne Blomberg uppmärksammar. 

– Vi har ju sett en ökning av hot och våld i skolan. Det är bra att man tillsammans med arbetsgivaren och fack kan diskutera hur man kan hantera sådana här saker. Man ser över rutiner och ser till att de efterlevs, säger Per-Arne Blomberg och tillägger:

– Det har ju funnits en tendens att man inte vill tillstå att det sker sådana här saker på sin egen skola, för att det ger ett dåligt rykte till verksamheten. Min uppfattning är att det ger ett bättre rykte om man faktiskt visar att man hanterar och tar hand om sådana här saker. Det visar att man inte accepterar att någon på skolan utsätts för hot eller våld.  

Stellan Armandsson, vad händer härnäst? Räcker det med ett skyddsstopp?
 
– Det vet jag inte. Men jag har begärt att lärarna ska få gå en utbildning i hot och våld och rektorn har sagt att de som jobbar med eleven ska få det. På förvaltningen, som kontaktades i samband med begäran om skyddsstoppet, sa man att man ska göra en utredning och eventuellt en omplacering av eleven. Men det är inte så lätt gjort heller, utan det här är något man måste fundera på noga för att göra det som är bäst för barnet, säger Stellan Armandsson.

Kommentera