Annons
Linus Johansson är lärare i idrott och hälsa på Bergsjöskolan där man använder sig av transspråkande.

Transspråkande ger snabbare utveckling för elever

Publicerad 9 juli 2019

Relaterat

På Bergsjöskolan använder man sig sedan två år tillbaka av transspråkande, en metod där elevernas flerspråkighet ses som en resurs i lärandet.
– Det gör att eleverna lär sig svenska mycket snabbare, säger läraren Linus Johansson.

På Bergsjöskolan i Göteborg går 400 elever med drygt 50 olika nationaliteter. Sedan två år tillbaka använder man sig därför av translanguaging eller transspråkande.

– Istället för att se språken som separata enheter så låter vi det flöda – man använder helt enkelt alla sina språkliga resurser för att göra sig förstådd, förklarar försteläraren Linus Johansson som är idrottslärare på skolan sedan ett år tillbaka.

Enligt honom handlar det om ett nytt förhållningssätt som lärare där man bryter mot den enspråkiga normen.

– Det finns ett målspråk och det är svenska, men vägen dit kan vara via ett eller två andra modersmål som man är starkare på från början. Eftersom många elever kommer till Sverige först i femman eller sexan finns ingen tid för oss att förlora. Genom transspråkande kan vi möta eleven på den kunskapsnivå de befinner sig och börja arbeta med ämnesinnehållet från dag ett, förklarar Linus Johansson.

Och transspråkandet hjälper också till att stärka elevernas självförtroende och självkänsla, menar Linus Johansson.

– Genom transspråkandet lär vi våra elever att vara stolta över sin identitet och de språk de kan. Vi försöker därför utgå från elevens kulturella bakgrund i ämnesinnehållet så att de ska förstå innehållet. Många gånger är de nationella proven exempelvis utformade från en svensk kontext, då blir det ännu svårare att förstå frågorna.

Men hur går det till rent konkret? Som lärare kan man väl inte så mycket om den kultur eleven kommer ifrån?

– Självklart kan man inte ha ett ämnesinnehåll som är uppdelat på 13 eller 14 olika kulturella bakgrunder, det handlar mer om att man inte alltid utgår från den svenska kontexten utan bygger innehållet på allmänmänskliga problem utifrån ett internationellt perspektiv.

Många har uppfattningen att nu är vi i Sverige och då ska vi tala svenska.

Själv översätter han sina genomgångar till alla språk via google translate, så att eleverna kan läsa igenom dem innan lektionen.

– Sedan jobbar de också med texterna i klassrummet innan de kommer till idrottslektionen, vilket gör att de redan har en förförståelse när de kommer till lektionen. När jag sedan har ett teoretiskt förhör utifrån mina genomgångar får eleverna möjlighet att svara på sitt eget modersmål eller på svenska, jag tar hjälp av modersmålslärarna för att rätta proven. På så sätt får alla möjlighet att visa sina kunskaper, oavsett hur lång tid de varit i Sverige, säger Linus Johansson.

Det låter tidskrävande.

– Många tycker det, för undervisningssituationen är komplex. Men jag menar att de ofta glömmer att se eleverna som resurser – för eleverna kan göra väldigt mycket av arbetet själva, till exempel när det kommer till översättning. De är också jätteviktiga som gruppledare – de kan översätta och hjälpa kamrater så att man inte är ensam som lärare i det här.

Initiativet till att använda transspråkande på Bergsjöskolan kommer från Center för skolutveckling i Göteborg. De har haft utbildning för personalen i omgångar som också har gjort en studieresa till New York med studiebesök på flera skolor som använder sig av transspråkande. Dessutom fick man chansen att träffa en av förgrundsgestalterna, Ofelia García.

– Det var otroligt inspirerande att träffa henne och andra lärare som jobbar i skolorna med translanguaging. Men trots att forskningen har kunnat visa vilka goda effekter det här har på elevernas lärande så är det inte helt accepterat i USA. Det kändes lite som en gerillaverksamhet, säger Linus Johansson.

Även på hemmaplan har det bitvis varit svårt att få med sig elever och föräldrar på tåget.

– Många har uppfattningen att nu är vi i Sverige och då ska vi tala svenska, men vi försöker förklara att det är bra att man talar modersmålet hemma, det gynnar elevernas språkutveckling. Sedan är det ofta svårt att få elever att använda sitt språk i undervisningen i skolan om de kommer från en kultur där utbildningssystemet är svagt. Men vi vet att det är viktigt för att de inte ska tappa bort sin identitet, för identiteten är oerhört viktig för skolframgången.

Och vad ger transspråkande?

– Effekten är att de lär sig svenska mycket snabbare och så blir de mer studiemotiverade eftersom de kan börja lära sig saker direkt. Vi väntar inte in eleverna utan möter dem där de befinner sig just nu kunskapsmässigt.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Skolmarschen

Här möter Anna Ekström personerna bakom Skolmarschen: ”Jag är bekymrad”

Nedskärningar

Här möts Skolmarschens initiativtagare och utbildningsminister Anna Ekström för att diskutera nedskärningarna i skolan.

Annons
Annons
Ny i yrket

Mentorsnätverk stöttar nyexade lärare

Ny i yrket

Lärarna Anette Malby och Eva Rosell har på egen hand startat upp ett mentorsnätverk som ska hjälpa nyutbildade lärare. 

Annons
Arbetsmiljö

Fuktskadad skola fick stänga igen: ”Halva personalen mår dåligt”

Arbetsmiljö

Andningssvårigheter, torra ögon och eksem. Den dåliga luften på särskolan i Lysekil har fått skyddsombudet att stänga verksamheten. 

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Andria Zafirakou fick många erbjudanden efter Global Teacher Prize men har valt att jobba kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Annons
Annons
Kritik mot AcadeMedia

Efter kritiken: ”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera
Annons

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons