pengarskolbok

Stockholms skolor vill säkra likvärdigheten när det gäller läromedel.

Likvärdighet

Stockholms lärare ska minska läromedelsglappet

Det skiljer stora summor mellan de kommuner som satsar mest och de som satsar minst på läromedel. Nu utreder Stockholms stad skillnaderna inom kommunen.

Så funkar statistiken

Svenska Läromedel är en branschorganisation som sammanställer statistik från Läromedia Bokhandel i Örebro AB och GR Utbildning i Göteborg som levererar läromedel till de allra flesta av Sveriges kommunala skolor.

 

 

I Stockholm spenderade de kommunala skolorna i snitt 838 kronor per elev på läromedel under förra året, enligt branschorganisationen Svenska Läromedel. Under 2017 ska skolnämnden inventera hur skolorna använder läromedel för att säkra likvärdigheten.

Olle Burell
Olle Burell

– Vi står inför en enorm utveckling som har med digitala att göra och det är rätta läget att skaffa sig en heltäckande bild, säger Olle Burell (S), skolborgarråd i Stockholm.

Och här vill Olle Burell ge lärarna en viktig roll.

– Det handlar inte om toppstyrning, man kan det här bäst på den lokala skolan, men det är också ett tillfälle för rektor och skolledning att ta upp det med arbetslag och komma till en samsyn.

Meningen är att skolorna också ska kunna använda sina tankar kring läromedel som ett konkurrensmedel.

– Dels kan man jämföra sig med andra skolor, dels kan föräldrar gå in och titta på hur skolan jobbar med läromedel, säger Olle Burell.

I Svenska Läromedels sammanställning ligger Hallsbergs kommun lägst, med 295 kronor per elev, och Hällefors högst med 1218 kronor per elev.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm